Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 25. 05. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborná pracovnice/odborný pracovník na pozici v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice „Jedna příroda“ (číslo projektu: LIFE-IP:N2K: Revisited, LIFE17/IPE/CZ/000005)
Požadavky:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1) hledá odbornou pracovnici/odborného pracovníka na pozici v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice „Jedna příroda“ (číslo projektu: LIFE-IP:N2K: Revisited, LIFE17/IPE/CZ/000005).

Popis pozice

Pracovní pozice je zaměřena zejména na následující činnosti:

• Aplikace a rozvoj přístupů hodnocení ekosystémových služeb a socioekonomických přínosů poskytovaných soustavou Natura 2000 v ČR
• Zapojení do projektových aktivit zaměřených na spolupráci se uživatelskou sférou (rozhovory, participativní semináře)
• Komunikace přínosů soustavy Natura 2000 cílovým uživatelům
• Práce s odbornou literaturou, vyhodnocení získaných údajů a dat, zpracovávání zpráv a publikačních výstupů

Požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo doktorské) se zaměřením na environmentální vědy a studia, sociální ekologii, společenskovědní environmentální obory, ochranu životního prostředí či související obory
• Schopnost práce s PC, MS Office (Word, Excel, PowerPoint) na odpovídající úrovni
• Výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem
• Dobré komunikační a prezentační schopnosti – výhodou
• Zkušenosti s kvantitativními, kvalitativními či participativními postupy – výhodou
• Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní) - výhodou
• Znalost problematiky ekosystémových služeb – výhodou

Nabízíme:

• Zajímavou a perspektivní vědeckou práci s možnostmi uplatnění v praxi v zázemí pracoviště Akademie věd ČR
• Zapojení do mezinárodních a národních výzkumných projektů a aplikovaného výzkumu
• Odpovídající platové ohodnocení
• Vysokou míru flexibility při práci s důrazem na kvalitní odborné a vědecké výstupy
• Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání například v doktorském studiu

Místo výkonu práce: Praha
Výše úvazku: závisí na vzájemné dohodě

Termín uzávěrky přihlášek: 30. 6. 2020

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na emailovou adresu - jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice)
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.