Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 05. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral fellowship in Laboratory of Reproductive Biology
Požadavky:

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences announces in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences open a position:

Postdoctoral fellowship in Laboratory of Reproductive Biology

Research project:
“Monitoring of fertility parameters of sperm and testicular tissue in patients with testicular cancer with respect to their therapy and development of evidence-based methodology for Centres of Assisted Reproduction”.

Project outline:
This project aims to address Testicular germ cell tumours (TGCT)-related sperm and testis germ cell pathologies from both the clinical and experimental angle. Its goal is to deliver novel diagnostic strategies for the evaluation of samples from TGCT patients prior to surgery and after the therapeutic intervention, in order to be able to monitor and compare the quality of fertility parameters and to recommend which cryopreserved semen should be used in programmes of assisted reproduction. Thus, the outputs of the project should considerably improve the patient´s chances of successful conception.

Job description:
The Postdoctoral Fellow will mainly be responsible for genomic and proteomic methods involved in the project, working with human male gamete and tissue biopsies under the obtained Ethical Consent. The project involves sperm motility monitoring by the Computer Assisted Sperm Analyser (CASA), cytometric analyses of early and late stages of apoptosis, acrosome integrity evaluation and assessment of epigenetic parameters and detailed evaluation of mitochondrial activity, characterisation of sperm mitochondrial function and the resulting ratio of ATP generated by OHPHOS and glycolysis. The methods will also include IF, IHC, WB, IP, confocal and super-resolution microscopy, antibodies selection for specific diagnostic kit requirements, cell cultures experiments, gene expression, PCR, qRT-PCR; Further data analysis, preparation for the manuscript and active part in writing publications and presenting the data is required.

Requirements:
• PhD in relevant field of Reproductive and Cell Biology
• Proved history of research activities
• Publication activity records
• Ability to actively participate in a research program
• Excellent communication skills and teamwork
• English, written and spoken - fluent

Candidate profile:
We are looking for a motivated bright Postdoctoral Fellow with background in reproductive biology, holding Ph.D. degree in molecular and cell biology, developmental biology or reproductive biology. The scientific focus on spermatogenesis, sperm maturation, sperm evaluation, gamete handling, sperm-egg interaction and embryology is a strong advantage. The knowledge should cover genomic and proteomic method of wide range. The candidate should be able and prepared to work with human gametes and tissues. Excellent English is required. The candidate should be a team-player and willing to work with other lab members and international collaborators.

What we offer:
• The contract is offered for three years with a possible extension.
• We offer a friendly, young and supporting environment in a state-of-the-art institution.

Starting date: July, 2020

Workplace location: Laboratory of Reproductive Biology, Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences, Centre of Excellence BIOCEV, Vestec, Prague - West region, Czech Republic. BIOCEV Centre was completed in the year 2015 and is fully equipped for experimental work in molecular and cellular biology.

Application materials: Professional CV including a list of publication and citation metrics, motivation letter, recommendation letter by a mentor or head of the project including their contact details.
Please send the required materials in electronic form for further processing and candidate selection for personal or skype interview to an e-mail address: ondrej.sanovec@ibt.cas.cz

Application deadline: 15th June, 2020

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.

Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.