Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 12. 2020
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Researcher - Japan Studies / Japan History
Požadavky: Eligibility: The Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences is seeking qualified candidates for a researcher position in the field of Japanese Studies, starting in July 2021 (negotiable). This is a non- teaching research position on a two-year contract with a possibility of extension. The successful candidate will have a Ph.D. in Japanese Studies or relevant fields where Japan remains the focal point of the research. We are particularly interested in candidates who work closely with the primary sources in the era of Japanese imperialism and whose work addresses social and cultural phenomena in the contact zones within the empire. Comparative approaches in the study of imperialisms/empires, as well as historical investigations into Japanese modernity, which reflect on the intellectual aspects of rise and fall of the Japanese empire, are welcome. The successful candidate is expected to be in residence in Prague but will have access to our Taipei Research Center at Academia Sinica. S/he is also expected to publish academic journal articles and monographs, present the research at international conferences, create networks of scholars, make valuable contributions to our “Power Project,” and vitalize the field of Japanese Studies in the Czech Republic. For more on the “Power Project,” see .. The Institute will provide office space, a computer, funding for proofreading services and publication expenses, library services, and funding for research trips and academic mobility. Proficiency in the Japanese language is required.

To Apply: Please send a cover letter, curriculum vitae, research proposal of current and future projects (no more than 5 pages), two writing samples (e.g. dissertation chapter or published articles), and two letters of recommendation to . All materials should be addressed to Dr. Jakub Hruby, Head of the East Asia Department. Please provide all documents in PDF and have the letters of recommendation sent separately by the referees. Applications must be received by January 31, 2021, to ensure maximum consideration.

Please note that the Oriental Institute is committed to excellence through diversity, and all OI employees must have permission to work in the Czech Republic. This might result in the delay or complication of the start date due to current COVID-19 restrictions. Questions may be directed to Dr. Nobuko Toyosawa (toyosawa@orient.cas.cz).

The Institute reserves the right not to fill this position.
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.