Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 15. 02. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biologických modelů
Požadavky:
 • ukončené doktorské studium (nebo před dokončením)molekulárně-biologického, imunologického nebo biochemického zaměření,
 • znalosti v oblasti molekulární biologie a/nebo imunologie, případně biologie nádorů,
 • předchozí zkušenosti se základními molekulárně-biologickými metodami jakými jsou např. kolorimetrické měření cytotoxicity, transfekce, PCR nebo western blot výhodou,
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých problémů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • absolvování vědecko-výzkumné stáže v zahraničí výhodou.

Pracovní náplň:

Výzkum Oddělení biologických modelů se soustředí především na testování nadějných polymerních konjugátů (terapeutik) vhodných pro léčbu nádorů, akutního či chronického zánětu nebo konjugátů vhodných pro zobrazovací metody (MRI, fluorescenčně naváděná chirurgie). Uchazeč se bude zabývat především testováním vhodnosti připravených konjugátů pro dané účely in vitro nebo in vivo pomocí spektra molekulárně-biologických metod.

Nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci v oblasti translačního výzkumu zaměřeného na testování nadějných polymerních materiálů pro léčbu rakoviny (imunoonkoterapie) a akutního a chronického zánětu a jejich uzpůsobení pro využití v klinické praxi,
 • účast na národních a mezinárodních projektech,
 • možnost zahraničních stáží,
 • možnost dalšího vzdělávání – konference, specializované kurzy (pokročilá mikroskopie - FLIM, STORM nebo RT-PCR),
 • flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, dětská skupina – možnost umístění dětí 2 – 6 let.
 • Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na: https://www.imc.cas.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-oddeleni/biomakromolekularni-a-bioanalogicke-systemy/biologicke-modely/zamereni

   V případě zájmu zasílejte CV obsahující přehled publikací a kontakty na dvě referenční osoby na email: fencl@umch.cz. Pro podrobnější informace o nabízené pozici prosím kontaktujte Mgr. Marcelu Filipovou, Ph.D. (filipova@imc.cas.cz, tel: 296 809 224).

  Možnost nástupu: ihned


  Uzávěrka přihlášek: 15. 03. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.