Zahlavi

Předsedkyně AV ČR přednáší v Jeruzalémě o rostlinné genetice

18. 03. 2019

Delegace z Akademie věd ČR jedná v Izraeli o spolupráci v oblasti rostlinné genetiky. Je hostem dvoudenního odborného workshopu nazvaného Plant Genomics v Jeruzalémě. Vystoupí na něm řada prominentních vědců.

Na workshopu se podílejí například představitelé z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Weizmannova výzkumného institutu i Univerzity v Tel Avivu. Hlavním organizátorem je Izraelská akademie přírodních a společenských věd, která byla založena počátkem 60. let a s kterou AV ČR uzavřela v roce 2017 smlouvu o spolupráci za přítomnosti izraelského velvyslance J. E. Daniela Merona.

Důležitý hormon auxin

První přednášku zde v pondělí měla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová o svém výzkumu fytohormonu auxinu, kterému se věnuje již řadu let. Zkoumá zejména metabolismus a molekulární mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách.

Rostlinný biolog Jaroslav Doležel vedl pondělní odpolední panel a v úterý se ve svém vystoupení zaměří na metodu průtokové cytometrie, která sehrála důležitou roli při rozluštění genomu pšenice. Jaroslav Doležel za to loni obdržel prestižní ocenění Česká hlava. V Izraeli bude také hovořit o vývoji odolnějších a výnosnějších plodin, které mohou pomoci nasytit čím dál početnější lidskou populaci.

Společná fotografie účastníků workshopu před budovou Izraelské akademie přírodních a společenských věd, předsedkyně AV ČR v druhé řadě uprostřed

Mezi dalšími českými účastníky je i členka Akademické rady Hana Sychrová z Fyziologického ústavu AV ČR, která se zabývá studiem struktury a fyziologických úloh buněčných transportních systémů, Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky nebo Jiří Macas z Biologického centra.

Workshop je první akcí ze společných vědeckých konferencí, další se pak plánuje na jaro 2021 v Praze.

Na titulním snímku předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a ředitelka Izraelské akademie Nili Cohenová, zcela vpravo pak Arie Altman z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě

 

Související články:

Meteority i tajemství rostlin. Nositelé prémie se ohlížejí za svými projekty

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Izraelská akademie přírodních věd a společenských věd