Zahlavi

Pladias, unikátní databáze české flóry a vegetace

21. 03. 2018

Kde v Česku roste ocún jesenní? A co jedle kavkazská? Které druhy jsou chráněné? Tyto a mnohé další informace nabízejí čtenářům internetové stránky Pladias. Jde o nejobsažnější a také nejspolehlivější databázi české květeny a vegetace: všechny údaje kriticky revidovaly desítky profesionálních botaniků a spolupracovníků. Na unikátním projektu se podílela Masarykova univerzita, Botanický ústav Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita.

Nová databáze, která funguje v české i anglické verzi, je však víc než jen souhrnem české květeny a vegetace. Její součástí jsou také interaktivní mapy rozšíření taxonů cévnatých rostlin české flóry, na 13 milionů zdrojových údajů o lokalitách v těchto mapách, elektronické databáze, mapy a botanické bibliografie ke stažení.

Čtenáři zde najdou i několik desítek biologických a ekologických vlastností taxonů, včetně nově vytvořených a zčásti dosud nepublikovaných datových souborů, úplný systém klasifikace vegetace ČR s charakteristikami vegetačních typů, fotografie a obrázky rostlinných taxonů a vegetačních typů.

„Nápad vytvořit národní botanický informační portál vznikl při přípravě projektu Centra excelence Pladias v roce 2013. Cílem projektu je integrovat všechny hlavní botanické informace z našeho území, abychom je mohli snadno používat pro výzkum. Když už jsme se tehdy rozhodli investovat do této práce tolik času, považovali jsme za podstatné, aby shromážděné údaje mohla využívat i široká veřejnost, a to jak odborná, tak laická," řekl v rozhovoru s Jitkou Klimešovou hlavní řešitel projektu, profesor Milan Chytrý. Podle něj podobné informační portály existují i v některých jiných zemích, příkladem je německý vegetweb.de nebo francouzská tela-botanica.org.

Připravil: Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Botanický ústav AV ČR