Zahlavi

Od přednášek k analýzám papáji, květin nebo kukuřice

13. 03. 2018

První Aplikační laboratoř Akademie věd ČR, která propojuje české vědce se šlechtiteli a zemědělskou sférou slaví rok od svého založení. O služby unikátního zařízení, které provozuje Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR a jež je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, je obrovský zájem. Laboratoř vznikla a působí s podporou Strategie AV21.

Podle vedoucího olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR a koordinátora programu Strategie AV 21 Potraviny pro budoucnost prof. Jaroslava Doležela překonal zájem očekávání: „Doufali jsme, že s námi naváže spolupráci několik šlechtitelů, ale rozhodně jsme nečekali, že jich bude tolik. Největším překvapením je, že se na nás obracejí i pěstitelé, zemědělské firmy, státní správa a další instituce. Beze zbytku se nám tak podařilo naplnit hlavní cíl Aplikační laboratoře – tedy propojovat výzkum s praxí. Pro nás vědce je skvělé vidět, že má naše práce reálný dopad.“


Koordinátor programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Semináře, odborné poradenství i expertizy
Vědecký pokrok jde rychle dopředu a šlechtitelé i pěstitelé pochopili, že pokud chtějí držet krok se světem a být konkurenceschopní, musejí mít přehled o nových objevech, trendech a postupech, které se začínají používat. Tohle všechno umějí olomoučtí odborníci zprostředkovat na workshopech, přednáškách či během osobních konzultací, o které je velký zájem.

Nejdůležitější činností Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum jsou samozřejmě odborné expertizy a analýzy. Podle vedoucího Aplikační laboratoře dr. Jana Šafáře už mnohé firmy zjistily, že je výhodné nechat si je od vědců vypracovat na klíč: „Pro šlechtitelskou stanici v Čejči akciové společnosti Cezea, jež se věnuje šlechtění kukuřice, připravujeme protokol pro získávání dihaploidních linií, který výrazně urychlí šlechtění této plodiny. Šlechtiteli, který vyvíjí nové odrůdy a kultivary okrasných květin jsme u jeho vzorků změřili ploidii, čili počet kopií dědičné informace. Tato charakteristika je důležitá a podmiňuje, jak rostliny vypadají – například jakou mají velikost a tvar květů. Vstříc jsme vyšli i některým podnikům, které pěstují u nás méně obvyklé druhy rostlin. Například jednoduchá a současně efektivní analýza pomocí DNA markeru umožnila farmáři, který na Prostějovsku pěstuje papáju, určit pohlaví semenáčků.“


Vedoucí Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum AV ČR Jan Šafář z Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Před rokem nikdo nečekal, že bude aktivit Aplikační laboratoře tolik. Potvrzuje to i prof. Jaroslav Doležel: „Je to až neuvěřitelné. Všechno šlo mnohem rychleji, než jsme předpokládali. Během krátké doby o nás věděli snad všichni šlechtitelé v republice. S těmi, kteří nás kontaktovali, jsme začali spolupracovat na jejich projektech a nyní se už můžeme pochlubit konkrétními výsledky. Nic lepšího jsme si nemohli přát a považujeme to za velký úspěch.“

Současnost? Lepší osiva i spolupráce s agronomickou společností
Aktuálně se v Aplikační laboratoři řeší několik nových projektů. Zájem o spolupráci má například jedna z největších českých firem zabývajících se šlechtěním a produkcí osiva a zeleniny Moravoseed CZ. Aplikační laboratoř kontaktoval také zemědělský holding ADW, který se snaží prosazovat v rostlinné a živočišné výrobě moderní postupy.I letos se chystají specializované workshopy. Nejbližší z nich, pro šlechtitele ovocných stromů, kteří mají o spolupráci dlouhodobý zájem, se uskuteční 14. března 2018 od 10 do 13:30 hod. Akce bude netypická tím, že na workshopu budou mít hlavní slovo šlechtitelé, kteří vědcům představí svou práci.

Do budoucna i techniky genetických modifikací
Aplikační laboratoři pro zemědělský výzkum se brzy pravděpodobně otevře další významná oblast působení. Hovoří se totiž o změně evropské legislativy upravující používání metod genového inženýrství. Techniky založené na novějším CRISPR/Cas9 systému, který umožňuje dědičnou informaci cíleně měnit, budou možná už brzy povoleny. Šlechtitelé by tak mohli dosáhnout cílů, které by byly jinak obtížné nebo dokonce nereálné. Na novou možnost spolupráce jsou vědci v Aplikační laboratoři pro zemědělský výzkum už od jejího vzniku připraveni a s ohledem na dlouhodobé zkušenosti budou moci fundovaně poradit a pomoci.I proto vidí prof. Jaroslav Doležel budoucnost Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum optimisticky: „Po první etapě, která se zaměřila na využívání molekulárních markerů pro charakterizaci dědičné informace šlechtitelských a produkčních materiálů, se otevírá potenciál pro využití metod modifikace dědičné informace rostlin. Jejich zavedení může způsobit revoluci ve šlechtění zemědělských plodin. Překvapivý úspěch Aplikační laboratoře však také přinesl otázku, jak dál. Bude-li zájem o naše služby velký jako dosud, čemuž vše nasvědčuje, začneme se již zabývat možnostmi, jak kapacitu laboratoře rozšířit.“


Více o programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost v časopise A / Věda a výzkum:


3/2017 (verze k listování)

Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, Radoslava Kvasničková, Ústav experimentální botaniky AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR