Zahlavi

Nový vývoj v léčbě spavé nemoci

23. 02. 2018

Parazitologové z Biologického centra AV ČR společně s vědci z Cambridgeské univerzity, mezi nimiž byl i nositel Nobelovy ceny za chemii John Ernest Walker, rozluštili strukturu mitochondriálního podkomplexu F1-ATPázy u jednobuněčného parazita Trypanosoma brucei, který způsobuje spavou nemoc. Jejich objev se může stát klíčem pro další vývoj látek na léčbu této infekční choroby, která vede k závažným neurologickým poruchám a bez léčby je smrtelná. Práce byla publikována v mezinárodním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Mitochondrie fungují v buňce jako minielektrárny - vyrábějí energii v podobě chemické sloučeniny adenosintrifosfátu (ATP), který slouží jako palivo pro průběh jiných reakcí v buňce. V tomto komplexu našli vědci novou složku, která se v buňkách jiných organismů nevyskytuje.

„Už prvotní tomografické studie mitochondrií Trypanosomy brucei odhalily, že komplex F1-ATPázy se vymyká. Po několikaleté intenzivní experimentální práci jsme nakonec získali krystalickou strukturu tohoto komplexu v atomickém rozlišení a tuto domněnku jsme s naprostou určitostí potvrdili,“ říká Alena Zíková z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR.

„Naše studie vyvrací dlouhodobé dogma o neměnném a konzervativním složení podkomplexu F1-ATPázy,“ dodává Alena Zíková s tím, že objev může posloužit medicínským účelům. Díky tomu, že má tento komplex v buňce parazita nezbytnou a nezastupitelnou roli a zároveň se výrazně odlišuje od stejného komplexu u buněk člověka, představuje slibnou substanci pro vývoj nových léčivých látek. Tyto látky mohou být využity nejen k léčbě spavé nemoci, ale také dalších lidských onemocnění způsobených příbuznými druhy T. brucei, a to leishmániemi a parazitem T. cruzi.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv Biologického centra AV ČR