Zahlavi

Jak se mění kvalita vody? O tom bude přednášet význačný hydrochemik na Žofíně

19. 03. 2019

Slavnostní přednáška Akademie věd v paláci Žofín bude mít letos aktuální téma: kvalitu pitné vody a možnosti její úpravy. O vodě jako koktejlu nejrůznějších látek bude v pondělí 25. března mluvit významný hydrochemik a ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martin Pivokonský.

Martin Pivokonský svou přednášku, která začíná v 16 hodin, nazval lehce provokativně: Úprava pitné vody – současný výzkum a realita. Vědec, který se věnuje i transferu vědeckých výsledků do praxe a je autorem několika patentů a technologií, nejprve přiblíží historii vodárenství a zastaví se u procesů, které probíhají v dnešních úpravnách vody. Ty Pivokonský přirovnává k „chemickým továrnám“, protože se v nich odehrává široké spektrum fyzikálních, chemických i biochemických reakcí. Pivokonský také varuje, že složení přírodní vody, která se stává základem pro úpravu, se neustále proměňuje, třeba i během několika málo hodin.

Sinice i mikroplasty

„Rychlé a výrazné změny v kvalitě přírodní vody jsou velmi často způsobené právě i výskytem sinic a řas a uvolňováním jejich produktů,“ vysvětluje Martin Pivokonský, podle něhož se sinice ve vodě nepochybně vyskytovaly i v minulosti, nikdy však netvořily dominantní složku organických látek. „Dnes na mnoha lokalitách ve světě, ale už i u nás, převládají,“ doplňuje hydrochemik.

Pivokonský bude podrobněji rozebírat i toxicitu sinic či další ožehavé téma, a to je přítomnost mikroplastů.

Přednášku bude možné v pondělí od 16 hodin sledovat i prostřednictvím streamování České televize, a to na tomto odkazu.

Titulní snímek je z vystoupení Martina Pivokonského na konferenci věnované výsledkům jeho výzkumu v loňském roce, vlevo předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová

Související články:

Na Žofíně se budou historici ohlížet za československou minulostí

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Zdeněk Rerych pro AV ČR