Zahlavi

Globální oteplování ohrožuje zásoby vody ve velehorách, varují vědci

17. 12. 2019

Ústav výzkumu globální změny AV ČR  se podílel na studii o významu velkých pohoří jakožto důležitých zásobáren vody. Publikace získala  mezinárodní ohlas: zveřejnil ji prestižní časopis Nature a citovala z ní britská BBC či deník Guardian.

Zaledněné velehory světa představují unikátní ekosystém, který je však zároveň mimořádně citlivý na globální změny. Skupina vědců pod vedením nizozemských badatelů Waltra Immerzeela a Arthura Lutze z Utrechtské univerzity publikovala v časopise Nature studii, která se zabývala takzvaným „water tower index“.

Tento vodní index umožňuje hodnotit význam světových velehor podle toho, jak dokážou zásobovat vodou podhorské oblasti. Členem týmu byl i Adam Emmer z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Téměř 2 miliardy lidí závisí na velehorských oblastech

Studie vymezuje 78 velehorských oblastí, na kterých závisí neuvěřitelných 1.9 miliardy obyvatel Země. Vědci zároveň hodnotili i význam a zranitelnost těchto míst a poukazují na to, že ty nejvýznamnější patří často také mezi nejvíce ohrožené.

Nejzranitelnější z jejich seznamu přírodních „vodáren“ je přitom povodí asijské řeky Indus, která čerpá vodu z pohoří Himaláje, Karákóram či Hindúkuš a zásobuje více než 200 milionů lidí v částech Afghánistánu, Číny, Indie i Pákistánu.

Studie hodnotí současný stav těchto oblastí a zároveň zohledňuje trendy jejich budoucího vývoje s ohledem na klimatické změny,  populační růst a další socioekonomické faktory, které ohrožují jejich existenci.

Připravila: Hana Šprtová, Ústav výzkumu globální změny AV ČR ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Ústav výzkumu globální změny AV ČR