Zahlavi

Čeští vědci zachraňují kriticky ohroženou květinu

08. 08. 2018

Botanický ústav AV ČR, Český svaz ochránců přírody Vlašim a Ministerstvo životního prostředí ČR se druhým rokem podílejí na záchraně kriticky ohrožené květiny kuřičky hadcové, která roste pouze na dvou místech na světě, a to na Podblanicku.

Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) je nenápadná trsnatá rostlina, která je svým výskytem vázána na hadcové podloží. Patří mezi české endemity a preferuje skalní plošiny, štěrbiny hadcových skalek či rozvolněné trávníky ve světlých borech, tedy osluněná stanoviště až polostín. V současné době se vyskytuje pouze na dvou lokalitách na světě, na Evropsky významné lokalitě Želivka (v části území chráněném jako Národní přírodní památka Hadce u Želivky) se původně nacházela v sedmi oddělených populacích, z nichž jedna již vyhynula a další dvě jsou na pokraji vyhynutí. V Evropsky významné lokalitě Hadce u Hrnčíř je nachází pouze jedna maloplošná populace. V minulosti se ještě kuřička vyskytovala na lokalitě přírodní památka Borecká skalka, kde však již vyhynula. Celkový počet jedinců klesl mezi lety 2011-2015 z 1253 na pouhých 421.

Obnažit skály, odstranit konkurenci

Díky zásahu botaniků a ochránců přírody začala populace této vzácné květiny narůstat a zdá se, že se podaří zabránit jejímu úplnému vyhynutí. Vzhledem k tomu, že kuřička hadcová roste na otevřených skalách a nemá příliš ráda konkurenci ostatních druhů, bylo nutné odstranit náletové dřeviny na více jak 10 hektarech a lokalitu prosvětlit. Dále museli zachránci obnažit skály až na hadcový povrch a vytvořit kuřičce prostor pro růst. Tato činnost se prováděla v blízkosti kuřiček ručně, aby nedošlo k poškození trsů, v části území se použil bagr. Na místech, kde se zachovalo jen minimum rostlin, se populace posílila výsadbou předpěstovaných sazenic kuřiček. Tyto zásahy byly umožněny díky spolupráci s vlastníky pozemků s výskytem kuřiček - Lesy České republiky s.p. a  obcemi Bernartice a Kamberk.

Ruční odstraňování nánosů humusu, opadu a velkých rostlin z lokality

Nová výsadba přežila i suché počasí

Kuřička hadcová na tyto změny reaguje velice pozitivně. Zatímco v roce 2015 přežívali na jedné z lokalit pouze poslední dva jedinci, po zásazích se objevilo 138 nových trsů. Kromě nárůstu v počtu jedinců na původních lokalitách, se kuřičky začaly šířit i na nově vytvořené plochy. I přes letošní extrémně suché počasí vědce velmi potěšilo, že z loňských výsadeb přežilo přibližně 70% jedinců A navíc většina rostlin vykvetla a vyprodukovala semena. Vytvořila tak základ pro budoucí generace. V místech výsadeb byly dokonce již tento rok nalezeny semenáčky nových rostlin.

Tento rok se intenzivní zásahy přesunou na další místa výskytu kuřičky a věříme, že budou i zde stejně úspěšné. Na již revitalizovaných územích budeme pokračovat v rozšiřování vhodných stanovišť a vysazování nových jedinců, které bude zacíleno na zvýšení produkce semen. Projekt Život pro kuřičku - LIFE for Minuartia finančně podporuje Evropská unie a program LIFE a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

Více informací o rostlině a její záchraně naleznete zde a rovněž v časopise AΩ / Věda pro každého.


AΩ 2018 (verze k listování)

Připravili: Hana Pánková, Botanický ústav AV ČR, Karel Kříž, ČSOP Vlašim ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Botanický ústav AV ČR