Zahlavi

Akademie věd ocenila vynikající výsledky svých vědkyň a vědců

02. 05. 2022

Čím se řídí tok živin ve vodních ekosystémech, jak může studium řas pomoci chladicím systémům v Temelíně, co vše dokáže odhalit fosilní pyl nebo co formovalo současnou psanou i mluvenou češtinu? Nejen takové vědecké otázky si kladli a řešili experti a expertky, které 2. května 2022 ocenila Akademie věd ČR čestnými oborovými medailemi za mimořádné výsledky v jejich vědeckých oborech.

Obě oborové medaile nesou jména dvou význačných vědců minulosti, Gregora Johanna Mendela a Josefa Dobrovského. Za zásluhy v biologických vědách a filologických a filosofických vědách si ocenění odneslo šest vědců – mezi nimi i vědci z minulých let, kdy slavnostní ceremoniál nebylo možné kvůli pandemii covidu-19 pořádat.  

Medaile předali oceněným během slavnostního ceremoniálu David Honys z Akademické rady AV ČR a místopředseda AV ČR Ondřej Beránek. „Skutečnost, že dnes obdržíte oborové medaile, budiž dokladem, že jak Akademie věd, tak i odborná komunita si velmi cení Vaší práce a skvělých výsledků,“ řekl oceněným Ondřej Beránek a dodal: „Aristotelés považuje právě skvělost ve smyslu etickém i rozumovém za důležitý předpoklad šťastného života. Skvělost nám samozřejmě není dána přirozeně, musíme ji kultivovat, dávat náležitý čas.“

Akademie věd ocenila vynikající výsledky svých vědců
Slavnostní ceremoniál předávání čestných oborových medailí (CC)

Čestnou oborovou medailí Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách byli oceněni Helena Svitavská Svobodová z Botanického ústavu AV ČR, Josef Hejzlar z Biologického centra AV ČR a Jaromír Lukavský z Botanického ústavu AV ČR.

Díky fosilním pylovým zrnům prohloubila Helena Svitavská Svobodová z Botanického ústavu AV ČR poznání vývoje středoevropské přírody. Díky ní vznikla monitorovací síť sledující současný pylový spad v horských oblastech Česka a Skandinávie. Tato aktivita poskytuje nezbytná data pro kvantitativní modelování dřívější vegetace a vytváření scénářů jejího budoucího vývoje. Pomocí pylové analýzy se jí podařilo prokázat také pravěké lidské působení v místech, která byla považována za nedotčená až do středověku. „Chtěla bych poděkovat všem ředitelům botanického ústavu, kteří mne nechali samostatně rozvíjet obor kvartérní palynologie a paleoekologie,“ řekla oceněná vědkyně.

Helena Svitavská Svobodová z Botanického ústavu AV ČR (CC)
Helena Svitavská Svobodová z Botanického ústavu AV ČR (CC)

Josef Hejzlar je jedním z nejvýznamnějších českých hydrobiologů a hydrochemiků, uznávaný odborník na transport živin z povodí do vodních nádrží, jež ve zvýšené míře vedou k nežádoucí eutrofizaci. Věnuje se koloběhu živin ve vodních ekosystémech, jejich matematickému modelování a predikci. V otázkách eutrofizace vod (obohacování o živiny) je považován za špičku v oboru, je autorem 55 expertiz pro vodohospodářské subjekty po celé republice.

Josef Hejzlar z Biologického centra AV ČR (CC)
Josef Hejzlar z Biologického centra AV ČR (CC)

„Rád bych poděkoval zesnulému profesoru Karlu Chudobovi, který mě naučil používat v biologických vědách bilanční metody, zákon o zachování hmoty,“ řekl během slavnostního ceremoniálu Josef Hejzlar: „Myslím, že také díky tomuto přístupu jsem se dokázal podílet na pochopení procesu i ve vodách z hlediska bilance živin.“

Jaromír Lukavský z Botanického ústavu AV ČR zasvětil svou kariéru řasám a vyvinul řadu speciálních kultivačních metod. Podílel se na sestavování norem pro různé typy biotestů, které řasy využívají, a dlouhodobě spolupracuje s jadernou elektrárnou Temelín na čistotě vody v chladicích systémech. Řasy totiž snižují jejich účinnost.

Studuje také řasy v horských jezerech a tocích a jeho vášní jsou sněžné řasy – velmi speciální organismy, které způsobují nápadná zabarvení v horských a polárních oblastech. „Sněžné řasy jsou taková zajímavost. Vůbec poprvé je zmínil už Aristotelés,“ doplnil Jaromír Lukavský, který poděkoval všem svým dosavadním vědeckým spolupracovníkům.

Jaromír Lukavský z Botanického ústavu AV ČR  (CC)
Jaromír Lukavský z Botanického ústavu AV ČR (CC)

Čestnou oborovou medailí Josefa Dobrovského oceňuje Akademie věd ČR experty za vynikající výsledky ve společenských vědách, především v oblasti jazykovědy, literární vědy a věd o umění. Všichni tři ocenění vědci, Jana Hoffmannová, Jiří Kraus a Ludmila Uhlířová spojili svou vědeckou kariéru s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Jana Hoffmannová z je jednou z našich nejznámějších a nejerudovanějších badatelek v oboru lingvistiky, zejména bohemistiky, autorka mnoha knih. Za dobu svého téměř padesátiletého působení v Ústavu pro jazyk český AV ČR zasáhla výrazně do všech oblastí stylistických, pragmatických a textově-lingvistických výzkumů. „Se svým akademickým pracovištěm jsem prodělala spoustu nejrůznějších paradigmat, nejen těch vědních, a má celoživotní identifikace s Akademií věd mne naplňuje potěšením, zvláště při této slavností příležitost,“ řekla Jana Hoffmannová.

Jana Hoffmanová z Ústavu pro jazyk český AV ČR (CC)
Jana Hoffmanová z Ústavu pro jazyk český AV ČR (CC)

Na počátku své vědecké dráhy se Jiří Kraus zabýval matematickou lingvistikou, kvantitativním a statistickým rozborům textů. Později se věnoval sociolingvistice a lexikografii. Významné jsou i jeho práce stylistické, především studie a knihy z oblasti rétoriky, kterou Jiří Kraus jako první uvedl do domácí jazykovědy a jež se postupně stala jeho hlavním badatelským zájmem. Více než deset let vedl jazykovědný časopis Naše řeč.

Jiří Kraus z Ústavu pro jazyk český AV ČR (CC)
Jiří Kraus z Ústavu pro jazyk český AV ČR (CC)

„V Ústavu pro jazyk český jsme prožili mnoho změn, politických i vědeckých, které nás naučili, že jsme museli dělat všechno. Od pravopisu až po kulturu veřejného projevu, a také spolupracovat s vysokými školami, což se ukázalo jako velice významné,“ řekl při děkovné řeči Jiří Kraus.

Ludmila Uhlířová zásadním způsobem přispěla k rozvoji české kvantitativní lingvistiky, slavistiky (zejména bulharistiky), jazykové kultury či gramatických výzkumů. V těch se obzvláště věnovala fenoménu určenosti, slovosledu a aktuálnímu členění věty.

Ludmila Uhlířová z Ústavu pro jazyk český AV ČR (CC)
Ludmila Uhlířová z Ústavu pro jazyk český AV ČR (CC)

V každém z těchto oborů překračovala rámec české vědy. „Jazykověda v Ústavu pro jazyk český vždycky byla, je a věřím, že i nadále bude na špičkové vědecké, teoretické, moderní úrovni. A já jsem šťastná, že jsem také maličko mohla být u toho,“ řekla Ludmila Uhlířová, vůdčí osobnost modernizace českého jazykového poradenství.  

Text: Zuzana Šprinclová, Eliška Zvolánková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie označené (CC) jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-05-02_Oborové medaile_web (11 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (11 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (18 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (18 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (25 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (25 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (26 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (26 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (27 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (27 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (3 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (3 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (35 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (35 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (37 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (37 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (45 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (45 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (48 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (48 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (51 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (51 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (58 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (58 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (61 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (61 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (62 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (62 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (63 of 70)

2022-05-02_Oborové medaile_web (63 of 70)

Přečtěte si také