Podle rozhodnutí Vědecké rady AV ČR ze 14.10.2021 zveřejňuje Komise pro etiku vědecká práce svá stanoviska k jednotlivým případům. Za účelem anonymizace osob, jejichž jména se v originálu stanoviska vyskytují, ale jež nebyly součástí projednávaného podnětu, jsou příslušné krátké pasáže vypuštěny a nahrazeny [...].

Stanovisko Komise pro etiku vědecké práce AV ČR k Podnětu vedení Filozofického ústavu AV ČR k prošetření některých vědeckých aktivit doc. PhDr. Marka Hrubce, Ph.D.