Zahlavi

Udělené medaile AV ČR

Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2019

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2019 tyto medaile:


Čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

 • Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR
 • Prof. Dr. Roland Wiesendanger, Dr. h. c., University of Hamburg, Germany
 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., Filosofický ústav AV ČR
 • MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR
 • Ing. Bohumil Štíbr, DrSc., Ústav anorganické chemie AV ČR


Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách

 • Ing. František Matúš, CSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (In memoriam)


Čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

 • Prof. Theodor Wolfgang Hänsch, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany
 • prof. Bożena Czerny, Ph.D., Centrum teoretické fyziky Polské akademie věd
 • RNDr. Jan Kočka, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR


Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách

 • Prof. Alan Thomas Dinsdale, Brunel University London, Great Britain


Čestná oborová medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR


Čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

 • doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., Botanický ústav AV ČR


Čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách

 • prof. RNDr. František Kolář, CSc., Fyziologický ústav AV ČR
 • RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR


Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

 • Prof. Dr. Alain Soubigou, Université de la Sorbonne, Paris, France
 • prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice


Čestná
medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy

 • Ing. Václav Krištůfek, CSc., Biologické centrum AV ČR
 • Ing. Martin Šálek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 • doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR


Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR

 • Ing. Emil Šípek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2018

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2018 tyto medaile:


čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

 • Prof. dr. Harald ROSE,University of Ulm, Germany
 • Prof. Gérard ROLAND, Ph.D., University of California, United States of America
 • Prof. Ing. Václav SKLENIČKA, DrSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách

 • Prof. RNDr. Miloslav FEISTAUER, DrSc., dr. h. c., Matematicko-fyzikální fakulta UK
 • Prof. RNDr. Antonín NOVOTNÝ, CSc., Université de Toulon, France


čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

 • Prof. RNDr. Jiří BIČÁK, DrSc., dr. h. c.,Matematicko-fyzikální fakulta UK
 • RNDr. Jiří J. MAREŠ, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Doc. RNDr. Dušan BRUNCKO, CSc., Slovenská akadémia vied
 • Prof. Dr. Hubert EBERT, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany
 • Prof. RNDr. Ivan HUBENÝ, CSc., University of Arizona, United States of America
 • Prof. RNDr. Jiří ZAHRADNÍK, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK


čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách

 • Prof. Ing. Zdeněk VAŠÍČEK, DrSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách

 • Prof. RNDr. Zdeněk SAMEC, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

 • Prof. Dr. med. Hans-Georg KRȀUSSLICH, Universitätsklinikum Heidelberg, Germany
 • Doc. Ing. Jan KREKULE, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Marcel REJMÁNEK, University of California, United States of America
 • RNDr. Jaroslav KUNEŠ, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách

 • Prof. MUDr. Jiří FOREJT, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Václav HOŘEJŠÍ, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách

 • Prof. Bryn GREER-WOOTTEN, York University, Canada


čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

 • PhDr. Vladimír SVOBODA, CSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

 • Prof. dr hab. Michał PUŁASKI, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Poland
 • Prof. Dr. Gary B. COHEN, University of Minnesota, United States of America


pamětní medaile Jana Patočky

 • PhDr. Josef ZUMR, CSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Doc. PhDr. Jiří PECHAR, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.


čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy

 • Mgr. Jana MAŘÍKOVÁ KUBKOVÁ, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 • RNDr. Jiří SÁDLO, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ing. D. SEPHTON, British Council


čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky

 • Doc. PhDr. Radomír VLČEK, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Ing. Pavel KRATOCHVÍL, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2017

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila v roce 2017 tyto medaile:


čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

 • Prof. Hiroshi NAKATSUJI, Director, Quantum Chemistry Research Institute, Kyoto Technoscience Center, Japan


čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách

 • Prof. Samuel R. BUSS, Department of Mathematics, University of California
 • Prof. RNDr. Eduard FEIREISL, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

 • Prof. RNDr. Marian KARLICKÝ, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Jean-Luc MARTIN, Ecole Polytechnique Fédérale, Switzerland


čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách

 • doc. RNDr. Jozef MICHALÍK, DrSc., Slovenská akadémia vied


čestná oborová medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledku vědeckého významu

 • Ing. Josef HALÁMEK, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách

 • Prof. Joseph WANG, D.Sc., dr. h. c., Department of NanoEngineering, University of California


čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

 • Prof. RNDr. František KRAHULEC, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Roger Laurence KITCHING, D.Sc., Environmental Futures Research Institute, Griffith University, Australia


čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

 • Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael NEWERKLA, Institut für Slawistik, Universität Wien


čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky

 • Ing. Petr BOBÁK, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2016

Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2016 tyto medaile:


čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

 • Prof. PhDr. Jaroslav PÁNEK, DrSc., dr. h. c. multi., Historický ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách

 • Doc. RNDr. Marián FABIAN, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Vladimír MÜLLER, DrSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

 • Doc. RNDr. Petr HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Jaroslav POLÁK, DrSc., dr. h. c., Ústav fyziky materiálů AV ČR. v. v. i.


čestná oborová medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledku vědeckého významu

 • Prof. Ing. Pavel VLASÁKDrSc., FEng., Prof. h .c. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Milan HÁJEK, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách

 • Prof. Ing. František KAŠTÁNEKDrSc.Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Emil PALEČEKDrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Ing. Pavel HOBZADrSc., FRSC, dr. h. c., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

 • Prof. Ing. Jiří KOPÁČEK, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Boris VYSKOT, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách

 • Prof. Jerzy DUSZŃSKIDSc., President, Polish Academy of Sciences


čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

 • Prof. PhDr. Jana NECHUTOVÁ, CSc., FF Masarykovy univerzity Brno


čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

 • Prof. Leslie SKLAIR, PhD., LSE, The University of London
 • Prof. PhDr. Lubomír KONEČNÝÚstav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 • Prof. PhDr. Josef ŽEMLIČKADrSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i.


pamětní medaile Jana Patočky

 • Prof. Dr. Felix UNGERDr. h. c., President, European Academy of Sciences and Arts


čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

 • RNDr. Jana ŠROTOVÁ, šéfredaktorka časopisu Živa
 • PhDr. Zdeněk VEJVODAPh.D., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Jan SUDAPh.D., předseda redakční rady časopisu Živa
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2015
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2015 tyto medaile:
 

čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

 • Prof. MUDr. Josef SYKA, DrSc., dr. h. c., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Philip G. ZIMBARDO, Department of Psychology, Jordan Hall, Stanford University, USA
 • Prof. Dr. Rolf-Dieter HEUER, CERN Director-General, Geneva, Switzerland


čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

 • Prof. RNDr. Petr HEINZEL, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Dr. Alexander I. LICHTENSTEIN, Institut für Theoretische Physik, Hamburg
 • Prof. Dr. Jörg NEUGEBAUER, director Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf, Germany
 • RNDr. Jan PETZELT, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledku vědeckého významu

 • Prof. Ing. Karel HRBÁČEK, DrSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách

 • Prof. RNDr. Jiří JANATA, Ph.D., Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
 • Prof. Takashi KAKIUCHI, PhD., Emeritus Profesor, Kyoto University, Japan
 • Prof. RNDr. Miloš V. NOVOTNÝ, DrSc., Indiana Univ, Dept Chem, Bloomington, USA
 • Prof. Mgr. Pavel JUNGWIRTH, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

 • RNDr. Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Robert NEUHÄUSL, DrSc. - in memoriam, Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. MUDr. Bohuslav OŠŤÁDAL, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Karel ŠIMEK, CSc., dr. h. c., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Michaela VORLÍČKOVÁ, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

 • PhDr. Josef HEJNIC, CSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • PhDr. Zdenka RIBAROVA, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.


čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

 • Prof. PhDr. Pavel OLIVA, DrSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.


pamětní medaile Jana Patočky

 • Univ.-Prof. Dr. phil. Friedrich STADLER, Institut Wiener Kreis, Universität Wien, Österreich


čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

 • RNDr. Radek MIKULÁŠ, CSc., DSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Daniel STACH, moderátor České televize, reportér ČT 24, Kavčí hory, Praha
 • Mgr. Ivan BOHÁČEK, vedoucí redakce časopisu Vesmír, Praha


čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky

 • Prom. fyz. Pavel BOHÁČEK, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Josef MATOUŠEK, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2014
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2014 tyto medaile:

 

čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“
 • Prof. Avram N. CHOMSKY, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA
 
čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • RNDr. Pavel KREJČÍ, CSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 
čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • Prof. RNDr. Jan PALOUŠ, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Jan STÖCKEL, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 • Prof. RNDr. Vladislav ŠIMÁK, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 
čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách
 • Doc. RNDr. Jaromír ULRYCH, DrSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 
čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • Prof. Ing. Karel ULBRICH, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 
čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • RNDr. Vlasta JANKOVSKÁ, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Maxim D. Frank-KAMENETSKII, Ph.D., DrSc., Ruská akademie přírodních věd, Boston University, Boston, MA, USA
 • RNDr. Bohdan SLAVÍK, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 
čestná oborová medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
 • Prof. Christopher A. SIMS, PhD., Princeton University, Princeton, USA
 • Prof. JUDr. Václav PAVLÍČEK, CSc., dr. h. c., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
 
čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
 • Dr. Robert LUFT, Collegium Carolinum, Műnchen, Germany
 • Prof. PhDr. Petr SOMMER, CSc., DSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Prof. Dr. Zénon S. KALUZA, Laboratoire d’études sur les Monothéismes, Centre national de la recherche scientifique, Paris
 
pamětní medaile Jana Patočky
 • Prof. PhDr. František ŠMAHEL, DrSc., Dr. h. c. mult., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Adolf FILÁČEK, CSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 
čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Marek JANÁČ, Český rozhlas, Praha
 • PhDr. Markéta PRAVDOVÁ, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • PhDr. Jitka STAŇKOVÁ, DrSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 
čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky
 • JUDr. Drahoslava VANÍČKOVÁ, Kancelář AV ČR
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2013
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2013 tyto medaile:
 
 
Čestnou medaili AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“
 • prof. Rogeru BALIANOVI, z Institut de Physique Théorique, Saclay, France
 • RNDr. Zdeňku HAVLASOVI, DrSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. RNDr. Pavlu DRÁBKOVI, DrSc., z Katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni
 • Dr. Jaroslavu KAUTSKÉMU, z Flinders University of South Australia, Austrálie
 • prof. RNDr. Vladimíru SOUČKOVI, DrSc., z Matematicko-fyzikální fakulty UK
 • prof. Ing. Zdeňku STRAKOŠOVI, DrSc., z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

 

Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

 • prof. Dr.-Ing. Guntheru Friedrichovi EGGELEROVI, z Institut fűr Werkstoffe – Werkstoffwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland
 • prof. RNDr. Martinu ČERNOHORSKÉMU, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně

 

Čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách

 • prof. Ove STEPHANSOON, z Helmholtz-Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Deutschland
 
Čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledku vědeckého výzkumu
 • prof. Ing. Zdeňku BITTNAROVI, DrSc., z Katedry mechaniky, Fakulty stavební, ČVUT Praha
 • prof. Ing. Františku MARŠÍKOVI, DrSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • prof. Nobuyoshi KOGOVI, Ph.D. - CSc., z Chemistry Laboratory, Graduate School of Education, Hiroshima University, Japan
 • prof. Ing. Rudolfu ZAHRADNÍKOVI, DrSc., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • RNDr. Janu KVĚTOVI, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Františku SEHNALOVI, CSc., z Biologického centra AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
 • prof. MUDr. Pavlu MAREŠOVI, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • MUDr. Radimu ŠRÁMOVI, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 • prof. Barbaře CANNON, Ph.D., ze Stockholm University, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden
 
Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách
 • PhDr. Emilii BLÁHOVÉ, CSc., ze Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

 

Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

 • prof. PhDr. Jaroslavu PÁNKOVI, DrSc., dr. h. c. multi., z Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Pamětní medaili Jana Patočky
 • Prom. fil. Václavu KONZALOVI, ze Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Ing. Marcelu GRŰNOVI, z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
 • Prof. PhDr. Martinu HILSKÉMU, CSc., dr. h. c., MBE, z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Mgr. Janě OLIVOVÉ, z Českého rozhlasu v Praze
 
Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky
 • Vítu NAŠINCOVI, CSc.
 • Boženě PETSCHOVÉ, z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Dr. Pavlu CHRÁSKOVI, DrSc., z ústavu Fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

 

Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2012
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2012 tyto medaile:
 
 
Čestnou medaili AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“
 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. Gilles Godefroy (Institut de Mathématiques, Jussieu, Paris, France)
 • prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)
 
Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • prof. Allan Hugh Mac Donald, Ph.D. (The University of Texas at Austin, Texas, USA)
 • prom. fyz. Milada Glogarová, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Dr. Peter Jenni (CERN, Geneva, Switzerland)
 
Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická)
 
Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách:
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
 • prof. Steven M. Reppert, MD (University of Massachusetts Medical School, Worcester, USA)
 
Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
 • RNDr. Jaroslava Folbergrová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 
Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách
 • Ludmila Norajrovna Budagovová, DrSc. (Institut slavjanoveděnija, Rossijskaja akademija nauk, Moskva, Russia)
 • prof. Dr. Ulrich G. Leinsle, Dr. (Universität Regensburg, Fakultät fűr Katholische Theologie, Regensburg, Germany)
 
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
 • prof. Johann P. Arnason, Ph.D. (La Trobe University, Melbourne, Australia)
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • RNDr. Václav Cílek, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Milena Secká, CSc. (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur)
 • Pavel Suchan (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • doc. RNDr. František Weyda, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
 
Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky
 • Mgr. Eva Žižková, CSc. (Kancelář AV ČR)
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2011
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2011 tyto medaile:
 
Čestnou medaili AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“
 • Andrew J. Feustelovi, PhD, americkému astronautovi, NASA, USA
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. RNDr. Vojtěchu Rödlovi, CSc., z Emory University, Atlanta, USA
 • Ivo Vrkočovi, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.
Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • Ing. Karlu Jungwirthovi, DrSc., z Badatelského centra PALS – společného pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. a Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
 • prof. Dr. Dieteru Vollhardtovi, z Institut für Physik, Universität Augsburg, SRN
Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
 • prof. RNDr. Františku Vyskočilovi, DrSc., dr.h.c., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
 • prof. PhDr. Pavlu Říčanovi, CSc., z Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
 • prof. Dr. Joachimu Bahlckemu, z Historisches Institut, Universität Stuttgart, SRN
 • prof. dr. hab. Wojciechu Iwańczakovi, z Uniwersytet w Kielcach, Polsko
Pamětní medaili Jana Patočky
prof. PhDr. Stanislavu Sousedíkovi, CSc., z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • PhDr. Veronice Kratochvílové, z Tiskového odboru AV ČR
 • Ing. Daně Sephtonové, z British Council, Česká republika
 • Ing. Květě Stejskalové, CSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky
 • Ing. Jaroslavu Buličkovi, CSc., z Kanceláře Akademie věd ČR
 • PhDr. Jarmile Burgetové, z Knihovny AV ČR
 • RNDr. Václavu Novákovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (in memoriam)
 • RNDr. Daně Wagnerové, DrSc., z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2010
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2010 tyto medaile:
 
 
Čestnou medaili AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis"
 • prof. RNDr. Jiřímu Čížkovi, DrSc., F.R.S.C. z University of Waterloo, Ontario, Kanada
 • doc. PhDr. Lydii Petráňové, CSc z Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • RNDr. Věře Kůrkové, DrSc. , z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Igoru Vajdovi, DrSc. z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (in memoriam)
 
Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • prof. Barry L. Kargerovi, Ph.D., z Barnett Institute Northeastern University Boston, USA
 
Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • prof. Takeo Kishimotovi, PhD., z Tokio Institute of Technology, Jokohama, Japonsko
 
Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
 • prof. Josephu E. Stiglitzovi, PhD., z Columbia University, Broadway, New York, USA
 
Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách
 • PhDr. Janu Balharovi, CSc. z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Kamilu Sedláčkovi, CSc., z Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Pamětní medaili Jana Patočky
 • doc. PhDr. Vilému Heroldovi, CSc., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
 • prof. Dr. Marie-Claude Maurel z Cenre français de recherche en science, Prague – CEFRES
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Mgr. Vladimíru Kunzovi z HERAFILM
 • Mgr. Vladimíru Kučerovi z České televize
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2009
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2009 tyto medaile:
 
Čestnou medaili AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis"
 • RNDr. Zdeňku Ceplechovi, DrSc., z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. Erazimu Kohákovi, PhD., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. Terence G. Langdonovi, PhD., DSc., Dr.h.c., z University of Southern California, USA
 • prof. RNDr. Emilu Palečkovi, DrSc., z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Luboši Perekovi, DrSc., z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc., Dr.h.c.mult, z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • prof. Patricku Brunovi, PhD., z European Synchrotron Radiation Facility, Francie
 • Ing. Vratislavu Kafkovi, DrSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu
 • prof. Ing. Ondřeji Fischerovi, DrSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Ladislavu Frýbovi, DrSc., Dr.h.c., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • prof. Otto S. Wolfbeisovi, PhD., z University of Regensburg, Německo
 
Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • Ing. Blance Wichterlové, DrSc., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • prof. Davidu L. Baltimore, Ph.D., z California Institute of Technology, Pasadena, USA
 • prof. Jamesi H. McKerrowi, z University of California, San Francisco, USA
 
Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
 • prof. Asle Pitkänen, MD, PhD., DSc., z University of Kuopio, Finsko
 • prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
 • doc. JUDr. Josefu Blahožovi, DrSc., z Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
 • prof. Dr. Zdeňku V. Davidovi, z Woodrow Wilson International Centrer for Scholars, Washington DC, USA
 • prof. Dr. Anne Hudson, FBA z University of Oxford, Lady Margaret Hall, Velká Británie
 
Pamětní medaili Jana Patočky
 • prof. JUDr. Monice Pauknerové, CSc., z Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Sylvě Daníčkové, prom.historičce
 • PhDr. Jindře Jarošové, z Českého rozhlasu, Praha
 • RNDr. Františku Kotlabovi, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK
 • Michaelu Londesboroughovi, Dr., z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky
 • JUDr. Janu Bártovi, CSc., z Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
 • Karlu Melicharovi, z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Jiřímu Niederlemu, DrSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 • Miroslavu Hudečkovi, z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (in memoriam)
 • Boženě Šléglové z Kanceláře Akademie věd

 

Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2008
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2008 tyto medaile:

Čestnou medaili AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis"
 • prof. Dr. Ing. Pavlu Novákovi z University Newcastle upon Tyne, Velká Británie
 
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. Stephenu A. Cookovi, FRS, z University of Toronto, Kanada
 
Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • prof. Dr. Matthiasi Schefflerovi z Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, SRN
 • prof. Michelu A. Van Hoveovi ze City University of Hong Kong, Čína
 
Čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu
 • prof. Ing. Petru Moosovi, CSc., z ČVUT v Praze
 • Ing. Vladimíru Pekárkovi, CSc., z Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Miroši Pirnerovi, DrSc., Dr.h.c., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • prof. Ing. Jaromíru Příhodovi, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • RNDr. Rudolfu Polákovi, CSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • prof. Alexandru Wlodawerovi, Ph.D., z National Cancer Institute at Frederick, USA
 
Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • prof. Sune Linderovi ze Southern Swedish Forest Research Center, Alnarp, Švédsko
 • prof. Peteru K. Vogtovi, Ph.D., z the Scripps Research Institute, La Jolla, USA
 • prof. Dr. Robinu A. Weissovi z University College London, Velká Británie
 
Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
 • RNDr. Jaroslavu Kunešovi, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách
 • prof. PhDr. Radoslavu Večerkovi, DrSc., Dr.h.c.mult., z Masarykovy univerzity, Brno
 
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
 • prof. PhDr. Ivanu Vojtěchovi z Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
Pamětní medaili Jana Patočky
 • prof. Dr. Bruno Nettlovi z University of Illinoiy Urbana-Champaign, Nevada-Urbana, USA
 • Nathalii Roussarieové z Asociace Jana Husa v Paříži, Francie
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • členům redakce přílohy Věda deníku Lidové noviny ve složení: Mgr. Josefu Matyášovi (odpovědnému redaktorovi), Ing. Evě Hníkové, Mgr. Evě Vlčkové, Mgr. Matouši Lázňovskému a Bc. Luďku Vainertovi
 
Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky
 • RNDr. Jiřímu Grygarovi, DrSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 • JUDr. Jaroslavu Seidlovi z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2007
Předseda Akademie věd ČR udělil v roce 2007 tyto medaile:
 
Čestnou medaili AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis"
 • prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc., z I. interní kliniky 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a VFN
 • prof. Ing. Pavlu Kratochvílovi, DrSc., Dr.h.c., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Josefu Paldusovi, DrSc., F.R.S.C., z University of Waterloo, Ontario, Kanada
 • RNDr. Jiřímu Velemínskému, DrSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • doc. Ing. Jiřímu V. Outratovi, DrSc., z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 • prof. Dr. Pekku Neittaanmäkimu z University of Jyväskylä, Finsko
 • prof. Dr. Davidu Preissovi z University of Warwick, Coventry, Velká Británie
 
Čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu
 • Dr. Nicole Jaffrezic-Renault z Claude Bernard University-Lyon 1, Francie
 • Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Ivanu Šolcovi, CSc., z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • doc. Ing. Drahoslavu Límovi, DrSc., in memoriam
 
Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • prof. RNDr. Jiřímu Komárkovi, DrSc., z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Ivaně Macháčkové, CSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 
Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
 • prof. Solomonu L. Moshé, M.D., z Albert Einstein College of Medicine, New York, USA
 
Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
 • prof. Orley C. Ashenfelter, Ph.D., BA, z Princeton University, USA
 
Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách
 • prof. PhDr. Ladislavu Matějkovi, Ph.D., z University of Michigan, USA
 
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
 • PhDr. Dušanovi Kováčovi, DrSc., ze Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika
 • prof. JUDr. Radomíru Václavu Lužovi, Ph.D., z Tulane University, New Orleans, USA.
 • prof. PhDr. Vojtěchu Mastnému, Ph.D., z The George Washington University, Washington, USA.
 
Pamětní medaili Jana Patočky
 • PhDr. Ivanu Dubskému, CSc., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • Dr. Klausu Nellenovi, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň, Rakousko
 • PhDr. RNDr. Jiřímu Polívkovi z Univerzity Karlovy v Praze
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Mgr. Miroslavu Bobkovi z Českého rozhlasu
 • Mgr. Vladimíru Kořenovi z České televize, Praha
 • doc. Ing. Janu Krekulemu, DrSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Mgr. Antonínu Vítkovi, CSc., z Knihovny AV ČR, v. v. i.
 • PhDr. Dušanu Třeštíkovi, CSc., z Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky
 • PhDr. Ivaně Kadlecové z Knihovny AV ČR, v. v. i.
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2006
Akademická rada Akademie věd ČR udělila v roce 2006 tyto medaile:


Čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“
 • prof. Ing. Otto Exnerovi, Dr. techn., DrSc., Dr.h.c., vědeckému pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
 • prof. RNDr. Miroslavu Fiedlerovi, DrSc., vědeckému pracovníku Matematického ústavu AV ČR
 • prof. Dr. Theodoru Wolfgangu Hänschovi, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, SRN
 
Čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. Imremu Csiszárovi, DrSc., z Maďarské akademie věd, Maďarsko
 • Prof. Ivanu Kiguradzemu z A. Razmadze Mathematical Institute Tbilisi, Gruzie.
 • prof. Flemmingu Topsøe, PhD., z University of Copenhagen, Dánsko
 
Čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • prof. Peteru Heinzovi Dederichsovi z Institut für Festkörperforschung, Jülich, Německo
 • Dr. Gérardu Jamelotovi z Université Paris-Sud, Francie
 • prof. Anatoly Nikitinovi, Dr.Sc., Institut of Mathemamtics of NAS of Ukraine
 
Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • prof. Dr. Davidu L. Denlingerovi z Ohio State University, USA
 • prof. Susan M. Gasser z Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Švýcarsko
 • doc. Ing. Antonínu Stratilovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách
 • prof. MUDr. Heleně Tlaskalové-Hogenové, DrSc., vědecké pracovnici Mikrobiologického ústavu AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách
 • PhDr. Vladimíru Vavřínkovi, CSc., Slovanský ústav AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách
 • prof. Thomasi DaCosta Kaufmannovi, PhD., Princeton University, USA
 • prof. Dr. Christianu Lequesnovi, řediteli CEFRES, Praha
 • Valentině Vladimirovně Marjině, DrSc., Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, Rusko
 • prof. Franku I. Michelmanovi z Harvard University, USA
 
Pamětní medaili Jana Patočky
 • Dr. phil. Heinrichu Pfeifferovi, Dr.h.c.mult., prof.h.c.mult., z Alexander v. Humboldt Stiftung, Německo
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2005
Akademická rada Akademie věd ČR udělila v roce 2005 tyto medaile:
 
Čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“
 • prof. Ing. Ivo Babuškovi, DrSc., Dr.h.c., z University of Texas at Austin, USA
 • prof. RNDr. Petru Hájkovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu informatiky AV ČR
 • prof. Ing. Jaroslavu Janákovi, DrSc., Dr.h.c., vědeckému pracovníku Ústavu analytické chemie AV ČR
 • Prof. Norbert Kroóvi, generálnímu sekretáři Maďarské akademie věd, Maďarsko
 • Zdeňku Mácalovi, šéfdiregentu České filharmonie, Praha
 • Prof. Ing. Ivanu Wilhelmovi, CSc. - rektorovi Univerzity Karlovy, Praha
 
Čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. RNDr. Radkovi Mesiarovi, CSc., ze Stavebné fakulty STU, Bratislava, SR
 • prof. RNDr. Jaroslavu Peregrinovi, CSc., vědeckému pracovníku Filozofického ústavu AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • prof. Dr. Alexandrovi Jablonskému z Polské akademie věd
 • RNDr. Františku Kroupovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
 • prof. Andrewu Richardu Langovi, PhD., FRS., z University of Bristol, Velká Britanie
 • prof. Guido Van Oostovi, PhD, z Ghent University, Belgie
 
Čestnou oborovou medaili F. Pošepného za zásluhy v geologických vědách
 • doc. RNDr. Pavlu Povondrovi, DrSc., vědeckému pracovníku Geologického ústavu AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • Prof. Dr. Georgu Kleinovi z Microbiology and Tumor Biology Center, Karolinska Institutet, Švédsko
 • prof. RNDr. Ivanu Raškovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu experimentální medicíny AV ČR
 • prof. MUDr. Jaroslavu Šterzlovi, DrSc., vědeckému pracovníku Mikrobiologického ústavu AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách
 • Dr. Mikulasi Popovicovi z Institute of Human Virology, Baltimore, USA
 
Čestnou oborovou medaili J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách
 • PhDr. Martě Bečkové, CSc., vědecké pracovnici Filozofického ústavu AV ČR
 • Dr. Aleksandru Ilićovi, bývalému velvyslanci Srbska a Černé Hory v ČR
 
Pamětní medaili Jana Patočky
 • PhDr. Františku Hoffmannovi, CSc., vědeckému pracovníku Archivu AV ČR
 • RNDr. Vladimíru Petrusovi, CSc., řediteli Kanceláře Akademie věd ČR
 • RNDr. Janě Šlotové, CSc., vědecké pracovnici Biofyzikálního ústavu AV ČR
 
Čestnou medaili V. Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Dipl. Pol. Dr. Werneru Korthaasovi, Deutsche Comenius-Gesellschaft e.V., Berlin, SRN
 • MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze
 • prof. RNDr. Ivo Krausovi, DrSc., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2004
Akademická rada Akademie věd ČR udělila v roce 2004 tyto medaile:
 
Čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“
 • Eugenu A. Cernanovi, astronautu NASA, USA
 • prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
 • prof. Dr. phil. Siegmaru von Schnurbeinovi, Römische-Germanische Kommission des DAI, Frankfurt/Main, Německo
 • prof. MUDr. Vratislavu Schreiberovi, 1. LF UK, Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus FVL UK
 
Čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. Owe Axelssonovi, University of Nijmegen, Nizozemí
 • prof. RNDr. Ivanu Netukovi, DrSc., Matematický ústav UK v Praze
 • prof. Christopheru C. Paigeovi, McGill University, Montreal, Kanada
 
Čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • Dr. Herbertu Hermanovi, Distinguished Professor Emeritus, State University of New York, USA
 • prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
 • Janu Koubovi, DrSc. Geodetic Survey of Canada, Ontario
 
Čestnou oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • prof. Dr. Tilmannu D. Märkovi, Leopold-Franzens Universität Insbruck, Rakousko
 • RNDr. Jiřímu Závadovi, DrSc. vědeckému pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • doc. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 • prof. E. Peteru Geiduschekovi, Center for Molecular Genetics, Kalifornie, USA
 • prof. RNDr. Janu Kleinovi, PhD., University Park, Pensylvania, USA
 • prof. Dr. Jamesi H. Oliverovi Jr. Georgia Southern University, Statesboro, USA
 • prof. Paule M. Pitha-Rowe, PhD, John Hopkins Medical University, Baltimore, USA
 • RNDr. Janu Závadovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách
 • prof. Elizabeht U. Canningové, Imperial College, Londýn, Velká Británie
 
Čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách
 • prof. Dr. Axelu Honnethovi, Goethe-Universität, Frankfurt/Main, Německo
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Mgr. Ivo Budilovi, Český rozhlas Praha
 • doc. RNDr. Zdeňku Kluiberovi, CSc., Ekogymnázium, Praha
 • prof. PhDr. Miroslavu Vernerovi, DrSc., Český egyptologický ústav FF UK v Praze
 • Mgr. Václavu Větvičkovi, Botanická zahrada PřF UK v Praze
 • prof. RNDr. Ivo Volfovi, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 
Medaile Akademie věd ČR udělené v roce 2003
Akademická rada Akademie věd ČR udělila v roce 2003 tyto medaile:
 
Čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“
 • prof. PhDr. Ivanu Hlaváčkovi, DrSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • doc. JUDr. Jiřímu Kejřovi, DrSc., býv. pracovníku Archivu AV ČR
 • prof. RNDr. Jaroslavu Kouteckému, DrSc., Freie Universität Berlin, SRN
 • prof. Dr. Janu Taucovi, DrSc., Brown University, USA
 
Čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách
 • prof. RNDr. Jozefu Gruskovi, DrSc., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
 • prof. Rudolfu Haňkovi, PhD., Institute of Public Health, University of Cambridge, Velká Británie
 • prof. Josefu Kittlerovi, Ph.D., University of Surrey, Velká. Británie
 
Čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
 • RNDr. Vladimíru Dvořákovi, DrSc., vědeckému pracovníku Fyzikálního ústavu AV ČR
 • RNDr. Vladimíru Fialovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR
 • Ing. Věnceslavu F. Kroupovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR
 • prof. Ing. Miloši Pickovi, DrSc., vědeckému pracovníku Geofyzikálního ústavu AV ČR
 • Ing. Axelu Plešingerovi, DrSc., vědeckému pracovníku Geofyzikálního ústavu AV ČR
 • prof. Dr. rer. nat. habil. Siegriedu Hofmannovi, Max-Planck-Institut für Metalforschung, SRN
 • Ing. Janu Vondrákovi, DrSc., vědeckému pracovníku Astronomického ústavu AV ČR
 
Čestnou oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
 • prof. Wynu Brownovi, University of Uppsala, Švédsko
 • prof. Ing. Jaromíru Horákovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu anorganické chemie AV ČR a Společné laboratoře chemie pevných látek Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
 • prof. Ing. Jindřichu Kopečkovi, DrSc., University of Utah, USA
 • prof. René Lafontovi, Dr., Université Pierre et Marie Curie, Paříž, Francie
 
Čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
 • prof. MUDr. Jiřímu Bartekovi, DrSc., Institut of Cancer Biology, Dánsko
 • Dr. Garethu Wyn Griffithsovi, EMBL, Heidelberg, SRN
 • prof. Dr. Josefu Jiřičnému, University of Zürich, Švýcarsko
 • Ing. Miroslavu Kamínkovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu experimentální botaniky AV ČR
 • prof. Dr. Hartmutu K. Lichtenthalerovi, Dr.h.c., Universität Karlsruhe, SRN
 • MVDr. Jiřímu Lukášovi, CSc., Institute of Cancer Biology, Dánsko
 • prof. Thomasi A. Millerovi, University of California, USA
 • prof. RNDr. Mileně Rychnovské, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci

Čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách
 • prof. Albertu J. Aguayovi, M.D., Ph.D., Center for Research in Neuroscience, Montreal, Kanada
 • prof. Zachu W. Hallovi, Ph.D., University of Southern California, USA
 • prof. Raineru Klinkemu, Dr. med., Physiologisches Institut II, Frankfurt/M, SRN
 • Ing. Josefu Matouškovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 • prof. Michaelu M. Merzenichovi, PhD., University of California, USA
 • prof. Olemu Petersonovi, M.D., FRS, University of Liverpool, Velká Británie
 • prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc., ředitelce Ústavu experimentální medicíny AV ČR
 • prof. Villiamovi Darrell Willisovi, Jr. M.D., PhD., University of Texas Medical Branch, USA
 
Čestnou oborovou medaili K. Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
 • prof. JUDr. PhDr. Viktoru Knappovi, DrSc. (in memoriam)
 
Čestnou oborovou medaili J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách
 • prof. PhDr. Janu Blahoslavu Čapkovi, Univerzita Karlova v Praze (in memoriam)
 • doc. PhDr. Zoe Hauptové, CSc., vědecké pracovnici Slovanského ústavu AV ČR
 • prof. ThDr. Petru Pokornému, DrSc., Evangelická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 
Čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách
 • prof. Dr. Detlefu Brandesovi, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, SRN
 • prof. Dr. Marceli Kosmanovi, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznaň, Polsko
 • PhDr. Josefu Krásovi, CSc. (in memoriam)
 • prof. Georgesi Minkovi, Ph.D., řediteli Francouzského ústavu pro společenskovědní studia v Praze
 • prof. PhDr. Pavlu Spunarovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu pro klasická studia AV ČR
 • prof. Jerzymu Tomaszewskému, Universytet Warszawski, Polsko
 • prof. Dr. Karlu Vocelkovi, Universität Wien, Rakousko
 • prof. Stanleymu B. Wintersovi, New Jersey Institute of Technology, USA
 
Pamětní medaili J. Patočky
 • prof. RNDr. Pavlu Blažkovi, CSc., Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • prom. biol. Šárce Orlíkové, redaktorce časopisu Živa
 • doc. Ing. Jaroslavu Petrovi, DrSc., pracovníku Výzkumného ústavu živočišné výroby, Praha
 • Mgr. Věře Tůmové, Český rozhlas 2-Praha
 • prof. RNDr. Zdeňkovi Veselovskému, DrSc., Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • doc. RNDr. Janu Žďárkovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
Medaile Akademie věd ČR udělené v letech 1995 - 2010