2024
 • PhDr. Dana Hašková
2023
 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
2022

V tomto roce nebyla čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy udělena.

2021
 • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR
2020

V tomto roce nebyla čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy udělena.

2019
 • Ing. Václav Krištůfek, CSc., Biologické centrum AV ČR
 • Ing. Martin Šálek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR
 • doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR
2018
 • Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha
 • RNDr. Jiří Sádlo, CSc., Botanický ústav AV ČR
 • Ing. D. Sephton, British Council
2017

V tomto roce nebyla čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy udělena.

2016
 • RNDr. Jana Šrotová, časopis Živa
 • PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR
 • Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., časopis Živa
2015
 • RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc., Geologický ústav AV ČR
 • Ing. Daniel Stach, Česká televize
 • Mgr. Ivan Boháček, časopis Vesmír
2014
 • Marek Janáč, Český rozhlas
 • PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
 • PhDr. Jitka Staňková, DrSc., Etnologický ústav AV ČR
2013
 • Ing. Marcel Grűn, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
 • prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Mgr. Jana Olivová, Český rozhlas
2012
 • RNDr. Václav Cílek, CSc., Geologický ústav AV ČR
 • Mgr. Jan Kolář, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 • PhDr. Milena Secká, CSc., Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
 • Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR
 • doc. RNDr. František Weyda, CSc., Biologické centrum AV ČR
2011
 • PhDr. Veronika Kratochvílová, Tiskový odbor AV ČR
 • Ing. Dana Sephtonová, British Council, Česká republika
 • Ing. Květa Stejskalová, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2010
 • Mgr. Vladimír Kunz, HERAFILM
 • Mgr. Vladimír Kučera, České televize
2009
 • Sylva Daníčková, prom.historička
 • PhDr. Jindřa Jarošová, Český rozhlas
 • RNDr. František Kotlaba, CSc., Botanický ústav AV ČR
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., Přírodovědecká fakulta UK
 • Michael Londesborough, Dr., Ústav anorganické chemie AV ČR
2008
 • členové redakce přílohy Věda deníku Lidové noviny ve složení:
  • Mgr. Josef Matyáš (odpovědný redaktor)
  • Ing. Eva Hníková
  • Mgr. Eva Vlčková
  • Mgr. Matouš Lázňovský
  • Bc. Luděk Vainert
2007
 • Mgr. Miroslav Bobek, Český rozhlas
 • Mgr. Vladimír Kořen, Česká televize
 • doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR
 • Mgr. Antonín Vítek, CSc., Knihovna AV ČR
 • PhDr. Dušan Třeštík, CSc., Historický ústav AV ČR
2006

V tomto roce nebyla čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy udělena.

2005
 • Dipl. Pol. Dr. Werner Korthaas, Deutsche Comenius-Gesellschaft e.V., Německo
 • MUDr. František Koukolík, DrSc., Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze
 • prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
2004
 • Mgr. Ivo Budil, Český rozhlas
 • doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ekogymnázium
 • prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., Český egyptologický ústav FF UK v Praze
 • Mgr. Václav Větvička, Botanická zahrada PřF UK v Praze
 • prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
2003
 • prom. biol. Šárka Orlíková, časopis Živa
 • doc. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby
 • Mgr. Věra Tůmová, Český rozhlas 2 - Praha
 • prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc., Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR