Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

24. 09. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/ce
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 202024. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc – analytik/analytička produkčního potenciálu zemědělské krajiny
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 10. 202020. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovnice/pracovník na pozici doktorand/odborný pracovník výzkumu a vývoje se zaměřením na procesy transformace k udržitelnosti v projektu Just-Scapes
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 202018. 09. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Elektrospecialista pro slaboproud a optoelekroniku
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 202017. 09. 2020
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Geoscientist and Lab Manager of Low Temperature Thermochronology Laboratory
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 202017. 09. 2020
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Mzdová podpora postdoktorandů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 29. 09. 202011. 09. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/ Pracovnice liposomy pro teranostiku - zkrácený úvazek
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202011. 09. 2020
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení vývoje jazyka (zástup za rodičovskou dovolenou) – úvazek 0,7
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 202011. 09. 2020
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand / Molecular modeler in Bioelectrodynamics research team
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 11. 202009. 09. 2020
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník / knihovnice a zpracovatel(ka) ASEP
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 10. 202008. 09. 2020
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení nanostrukturovaných polymerů a kompozitů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 202008. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník se specializací na pokročilé matematické (statistické) metody pro zpracování dat o Zemi
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202004. 09. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL POSITIONS
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 202002. 09. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník transferu technologií
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202026. 08. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Personalista/Personalistka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202026. 08. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Mzdový/mzdová účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202025. 08. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Technik 3D tiskárny na kov – zkrácený úvazek
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202021. 08. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Technik/technička do chemické laboratoře – možnost zkráceného úvazku
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202018. 08. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Programátor / Programátorka PHP
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202014. 08. 2020
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand - Centrum rekonstrukčních neurověd ÚEM AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 202006. 08. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Operátor cyklotronu v oddělení urychlovačů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.