Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

23. 06. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici TECHNICKÝ PRACOVNÍK/TECHNICKÁ PRACOVNICE VE SKUPINĚ CÍLENÉHO VÝZKUMU “HBV CURE”.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
21. 06. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORANDSKÁ POZICE V ORGANICKÉ CHEMII.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 07. 2021
21. 06. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POZICE CHEMIKA/CHEMIČKY V ORGANICKÉ CHEMII.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 07. 2021
21. 06. 2021
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje/vědecký pracovník do laboratoře tepelných procesů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 07. 2021
21. 06. 2021
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje/vědecký pracovník do laboratoře geopolymerů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 07. 2021
16. 06. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Scientist for X-ray laboratory.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2021
16. 06. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in Department of Functional Materials.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2021
14. 06. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici HR manažer / HR Manažerka (částečný úvazek).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 07. 2021
14. 06. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Knihovnice/knihovník v odborné knihovně.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 07. 2021
11. 06. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici FINANČNÍ ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ ESF.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 07. 2021
09. 06. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Popularizátor / Popularizátorka fyziky - možnost zkráceného úvazku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 07. 2021
09. 06. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Laborant / Lab Manager - Laboratoř strukturních proteinů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2021
09. 06. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/ka PR týmu - možnost zkráceného úvazku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 07. 2021
08. 06. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 07. 2021
08. 06. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový manažer/projektová manažerka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 07. 2021
07. 06. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení zpracování polymerních materiálů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
07. 06. 2021
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Juniorní výzkumník/výzkumnice v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze, v pracovním úvazku 0,5.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 06. 2021
03. 06. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Elektrospecialista/ Elektrospecialistka pro slaboproud a optoelekroniku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021
31. 05. 2021
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový a finanční manažer / manažerka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 07. 2021
24. 05. 2021
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici REDAKTOR NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA - PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2021
24. 05. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent pro kontrolní činnost Akademie věd ČR v Odboru veřejnosprávní kontroly Kanceláře AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 06. 2021
19. 05. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu / doktorandka/doktorand - termín přihlášek prodloužen.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2021
07. 05. 2021
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent – specialista do oddělení hodnocení a podpory vědy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 09. 2021
26. 04. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Laboratoře analytické chemie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2021
20. 04. 2021
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný/á účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.