Zahlavi

Zdravé potraviny: které jsou přínosné a které škodí?

08. 12. 2017

Kvalita potravin hraje ve výživě lidí významnou roli. Přibližně jedna třetina obyvatel planety trpí tzv. skrytým hladem, což je příjem prázdných kalorií bez dostatečného množství vitaminů, minerálů a stopových prvků. Tento fenomén přitom ohrožuje nejen chudé země, ale i Evropu. Co jsou zdravé potraviny, kterých látek v nich se máme obávat a jaké naopak prospívají našemu zdraví, vysvětlili 7. prosince 2017 odborníci na semináři Zdravé potraviny.

Podle prof. Jaroslava Doležela z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, který koordinuje program Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost, by přednášky měly uvést na pravou míru některé dezinformace: „Lidé se často dostávají k jednostranným informacím a mnohdy jim na danou problematiku chybí komplexní pohled. Může se to týkat například biopotravin nebo zbytečných obav z některých přídatných látek v potravinách. Ukázali jsme proto vědecky ověřená a srozumitelně podaná fakta. Bude-li zájem, nebráníme se ani vytvoření platformy, která by umožnila pokračování odborné diskuze o této problematice.“


Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR koordinuje program Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

Program Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost dosud své akce zaměřoval spíše na zajištění dostatku potravin do budoucna, a to v podmínkách měnícího se klimatu a rostoucí populace. Tento seminář podle prof. Jaroslava Doležela otevírá novou kapitolu ve fungování programu, protože kvalita potravin je neméně důležitá: „Komplexně jsme se zaměřili na zdravé potraviny, a to jak z pohledu chemika, tak dietologa. Často si totiž neuvědomujeme, že většina stravy pochází z poměrně malého počtu rostlin, což kontrastuje s tím, jak se živili naši předkové, kteří měli stravu mnohem pestřejší. Ve snaze zajistit lidstvu plnohodnotnější, vyváženější a bohatší stravu jsme proto věnovali pozornost i dalším plodinám. To je také důvod, proč jsme do semináře zařadili přednášky o funkčních a netradičních potravinách.“
Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT

Důležitou otázkou je také bezpečnost potravin, tedy zda potraviny obsahují látky, které vyvolávají alergie nebo kontaminují životní prostředí či jestli jsou v nich přítomny škodlivé organismy, například plísně.

Profesor Jaroslav Doležel považuje téma zdravých potravin za aktuální, protože se dotýká každého z nás: „Je jasné, že se stravou většiny populace není všechno v pořádku, protože přibývá lidí, kteří trpí obezitou, civilizačními chorobami, alergiemi a podobně. Zdravá výživa proto nabývá na významu a musíme začít hledat odpověď na otázku, co vlastně jsou zdravé potraviny.“


Jiří Mlček z Univerzity Tomáše Bati

Na semináři vystoupili čeští odborníci, například prof. Eva Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT, která pohovořila o prospěšných i škodlivých látkách v potravinách nebo o analýzách či kontaminacích potravin. Jaké minoritní druhy ovoce mohou obohatit náš jídelníček objasnil doc. Jiří Mlček z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ing. Martin Hutař ze společnosti Pro-Bio se zaměřil na biopotraviny, prof. Tomáš Komprda z Mendelovy univerzity v Brně rozebral přínos funkčních potravin a Mgr. Martina Daňková ze 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vysvětlila, jak vnímá kvalitu potravin a optimální složení stravy nutriční terapeutka.


Martin Hutař ze společnosti PRO-BIO

Více o programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost se dočtete ve třetím čísle časopisu A / Věda a výzkum.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR