Zahlavi

Vyšla kniha "Hledání dynamické rovnováhy"

18. 02. 2016

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uvedlo ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze knihu Hany Víznerové a Blanky Nyklové Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Knihu pokřtili 17. února 2016 v Galerii Národní technické knihovny v Praze prorektor pro pedagogiku prof. Zdeněk Bělohlav a Marcel Kraus, M.Sc. z Technologické agentury ČR. Publikace sestávající z 20 rozhovorů s vědkyněmi a pedagožkami z VŠCHT představuje pracovní a životní dráhy tří generací výzkumnic působících v různých vědních oborech a disciplínách. Jednotlivé výpovědi ukazují, jak rozmanité jsou profesní dráhy žen ve vědě a jak významně se do individuálních kariér promítají společenské, politické i institucionální okolnosti. „Chtěli jsme dát slovo ženám, aby představily svou práci, úspěchy a názory na podmínky pro výzkumnou a pedagogickou práci nejen na VŠCHT, ale obecně i v České republice,“ uvedla spoluautorka knihy Hana Víznerová.

Podle Blanky Nyklové poukazuje publikace též na skutečnost, že na VŠCHT působí na nejrůznějších pozicích úspěšné, talentované ženy: „Vidět objem práce, jež zvládají, bylo pro mě inspirující. Vždycky jsem z rozhovoru odcházela nabitá energií k výzkumu. Podnětné bylo i to, jakým způsobem kombinují péči o děti a práci, v jakých svazcích žijí, jak citlivě reflektují to, co se v současné vědě děje.

Vědkyně prozrazují v rozhovorech i například to, jak hledají rovnováhu mezi rolemi, jež chtějí nebo potřebují naplňovat – jako vědkyně, výzkumnice, pedagožky, matky či babičky. Jak uvádí jedna ze zpovídaných vědkyň prof. Jana Zábranská, bude to stát ještě hodně práce, než se situace u nás alespoň trochu změní.“

Knihu je možné si stáhnout v elektronické verzi zde.

lsd