Zahlavi

Do Fyziologického ústavu putuje ocenění HR Excellence in Research Award

18. 03. 2019

Fyziologický ústav AV ČR rozšířil úzkou skupinu vědeckých a univerzitních pracovišť oceněných významným evropským certifikátem HR Excellence in Research Award. Evropská komise tuto cenu uděluje pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování strategie lidských zdrojů a zaručování profesionálních a etických pracovních podmínek.

Prestižním titulem HR Excellence in Research Award se v Evropě může pyšnit okolo 460 vědeckých či univerzitních ústavů, ale v České republice jím byla oceněna zatím jen hrstka zaměstnavatelů. Fyziologický ústav je přitom již třetím pracovištěm Akademie věd, kterému se toto ocenění podařilo získat. V lednu letošního roku ho vydobyl Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, v únoru pak Biologické centrum AV ČR.

Kvalitní pracovníci jsou ve vědě nepostradatelní

„Uvědomujeme si nepostradatelnou roli kvalitních lidí pro výsledky vědecké práce a věříme, že získaný certifikát nám pomůže tyto lidi přilákat a udržet,“ říká MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu.

Manažer projektu Viktor Kratochvíl dodává: „Máme za sebou úvodní fázi procesu Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), během které jsme provedli analýzu HR prostředí instituce a zvolili oblasti, které je třeba zlepšit, abychom vyhověli principům Evropské charty pro výzkumníky. Jde především o modernizaci náborového procesu, novou definici úlohy personálního oddělení a vypracování plánu kariérního rozvoje. Celkově však lze říci, že již teď tyto principy z velké míry naplňujeme.“

Nově získaná certifikace garantuje potenciálním zaměstnancům Fyziologického ústavu profesionální, přátelské a na etice a transparentnosti založené pracovní prostředí. Pomůže tak ústavu zvýšit šance především při získání renomovaných zahraničních expertů, kteří jsou klíčoví pro další rozvoj jeho výzkumných aktivit. 
  

Další informace:

Schéma získávání a potvrzování ocenění

Více informací o certifikaci HR Exellence in Research

Výzva MŠMT k rozvoji kapacit pro výzkum a vývoj
 

Související články:

Heyrovského ústav je prvním pracovištěm Akademie věd s titulem HR Award

Biologické centrum získalo evropský certifikát pro oblast lidských zdrojů

Předsedkyně AV ČR navštívila Fyziologický ústav

 
Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, ve spolupráci s Dianou Moosovou, Fyziologický ústav AV ČR