Zahlavi

Východní a jihovýchodní Asie – Podávání návrhů aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru a na Tchaj-wanu v r. 2019

30. 01. 2019

Od 30. ledna 2019 lze podávat návrhy aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko-výzkumnými pracovišti ve východní a jihovýchodní Asii, konkrétně v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru a na Tchaj-wanu v roce 2019. 

Aktivity musí být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2019.

Návrhy lze podávat na tyto aktivity:

a)  krátká pracovní návštěva (do 1 týdne) význačného výzkumného pracovníka z předního vědecko-výzkumného pracoviště v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru nebo na Tchaj-wanu, na Vašem pracovišti (seminář, přednáška apod.);

b)  krátkodobý pracovní pobyt (do 3 týdnů) doktoranda nebo postdoka z Vašeho pracoviště na předním vědecko-výzkumném pracovišti v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru nebo na Tchaj-wanu, pro  osvojení si nových poznatků či metodických přístupů a jejich implementaci v mateřském ústavu.

Způsobilé jsou výlučně cestovní a pobytové náklady (ubytování v ČR do výše 1.600  Kč os./noc), diety a kapesné dle zákonné normy, a pro krátkodobé pobyty výzkumných pracovníků z pracovišť AV ČR také cestovní zdravotní pojištění a  víza.

Formulář návrhu je k dispozici ke stažení zde.

Vyplněný formulář návrhu aktivity zašlete elektronicky nejpozději do středy 13. března 2019 na adresu bezecna@kav.cas.cz, a to současně 

  1. ve formátu pdf (návrh opatřený podpisem ředitele/ředitelky pracoviště AV ČR a razítkem pracoviště)
    a
  2. ve formátu doc/docx.

V případě, že pracoviště bude podávat návrhy na více než jednu aktivitu, je třeba vyplnit a zaslat odpovídající množství formulářů. Jedním formulářem návrhu lze žádat o schválení pouze jedné aktivity.

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Bezecná, bezecna@kav.cas.cz, tel. 221-403-299

 

 

South and Southeast Asia – short-term cooperation activities with leading research institutions in Japan, Singapore, South Korea and Taiwan in 2019

Czech Academy of Sciences has launched a call for short-term cooperation activities with leading research institutions in Japan, Singapore, South Korea and Taiwan in 2019.
Only employees of the CAS institutes can apply.
The activities approved for funding must be completed by 30 November 2019.

Proposals can be submitted for:

a) short-term work visit (max 1 week) of a distinguished researcher from a leading research institution in Japan, Singapore,
South Korea or Taiwan at a CAS institute (seminar, lecture, etc.),

b) short-term work visit (max 3 weeks) of a PhD student or postdoc from a CAS institute at a leading research institution in Japan, Singapore, South Korea or Taiwan (for acquisition of knowledge or methodological approaches and their implementation at home institute).

Eligible costs are mobility expenses (accommodation in the Czech Republic up to CZK 1600 person/night), and exclusively for researchers from CAS institutes travel health insurance and visa.

The application form of the cooperation activity proposal is available here. The deadline for submitting the applications is Wednesday 13 March 2019.

Please submit the filled-in application form electronically to the e-mail address bezecna@kav.cas.cz simultaneously

  1. as a pdf document (signed by the Director of the CAS institute and stamped)

    and

  2. as a doc/docx document.

For further information contact Mrs Petra Bezecná, bezecna@kav.cas.cz, tel. 221 403 299.