Mobilitní projekty

  • Průběžná zpráva za rok 2018 - docx
  • Závěrečná zpráva za rok 2018docx

Projekty Mobility Plus

  • Průběžná zpráva za rok 2018 - docx
  • Závěrečná zpráva za rok 2018docx

Zahraniční pracovní cesty

  • Zpráva o průběhu a výsledcích zahraniční cesty - doc

VVAM

  •  Zpráva o realizaci za rok 2018 - docx

Řecko

  •  Application form - doc

Východní a jihovýchodní Asie: Japonsko, Jižní Korea, Singapur a Tchaj-wan

  • Formulář – závěrečná zpráva 2019 – docx