Zahlavi

Uzávěrka přihlášek do Ceny Wernera von Siemense se blíží

11. 10. 2016

Soutěž, v níž Siemens oslavuje českou vědu a vysoké školství, vrcholí. Již podevatenácté bude firma oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů a rozdá mezi ně odměny v celkové výši přes jeden milion korun. Finanční odměnu je možné získat i za doporučení absolventa a jeho práce v rámci výzvy „Doporuč kamaráda a získej 5000 Kč“. Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. listopadu 2016.

Studenti a vědecké týmy se mohou přihlašovat do pěti soutěžních kategorií, které se věnují nejen základnímu výzkumu a významným výsledkům na poli vývoje a inovací, ale dávají prostor i kvalitním disertačním a diplomovým pracím. Siemens pravidelně oceňuje i nejlepšího pedagogického pracovníka.

Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Již tradičně uděluje zvláštní ocenění nejlepší disertační práci napsané ženou. I letos se zvláštního ocenění dostane studentovi, který dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků a překonal přitom řadu překážek. Adepty nominují vedoucí pracovníci univerzit a vítěze určí porota ve spolupráci s odbornou poradkyní této kategorie – ředitelkou Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hanou Potměšilovou.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím webu http://www.siemens.cz/cenasiemens. Termín uzávěrky přihlášek je 25. listopadu 2016. Slavnostní předávání cen proběhne 9. února 2017 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

Veškeré informace, pravidla i přihlášky najdete na stránkách soutěže www.siemens.cz/cenasiemens.