Zahlavi

Úspěšný vývoj Hallových senzorů pro fúzní reaktor ITER

14. 12. 2016

V druhém prosincovém týdnu proběhla ve francouzském Cadarache úspěšná obhajoba návrhu Hallových senzorů vyvinutých v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR pro měření stacionárního magnetického pole mezinárodního termojaderného reaktoru ITER. Návrh senzorů byl schválen a po zapracování připomínek schvalovací komise bude možné zahájit jejich výrobu. Termín dodání senzorů pro reaktor ITER byl stanoven na polovinu roku 2019.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci s ITER International Fusion Energy Organization, Fyzikálním ústavem AV ČR a dalšími vědeckými institucemi z České republiky vyvíjí Hallovy senzory odolné vůči vysokým teplotám a radiační zátěži na bázi kovových materiálů. V reaktoru ITER budou instalovány Hallovy senzory s bizmutovou citlivou vrstvou. Senzory se budou podílet na měření elektrického proudu v plazmatu, měření vzdálenosti plazmatu od první stěny reaktoru a sledování lokálních perturbací magnetických povrchů v blízkosti první stěny.

Hallovy senzory budou umístěny ve dvojicích do ocelových senzorových jednotek osazených ve třech sektorech vakuové komory reaktoru. V jednotce budou senzory umístěny vzhledem k sobě v pravém úhlu tak, aby měřily tangenciální a normálovou složku magnetického pole. Pracovní teplota senzorů bude 90 - 110 °C, v průběhu vypékání vakuové komory může teplota senzorů dosáhnout až 220 °C. Celková neutronová fluence dosáhne za dobu životnosti senzoru 1,3x1022 n/m2.

ITER je mezinárodní projekt připravovaného tokamaku, který by se měl stát předstupněm ke komerčnímu využití termonukleární fúze v energetice. Výstavba ve francouzském městě Cadarache začala v roce 2007 a spuštění na plný výkon se předpokládá v roce 2035. Jeho stavba by měla vést k porozumění problematiky jaderné fúze, vyřešení praktických problémů s tímto druhem energetiky a měla by umožnit kolem roku 2040 stavbu prvních elektráren založených na tomto principu.

Foto a text: Ústav fyziky plazmatu AV ČR