Zahlavi

Tři tisíce knih o Jeruzalémě obohatí knihovnu historiků umění

14. 10. 2020

Celkem 165 krabic plných knih, vážících dohromady přes dvě tuny, dnes dorazilo z Izraele do depozitáře Knihovny Akademie věd v Jenštejně u Prahy. Logistika by byla náročná i za jiných okolností, ale v době přísných protiepidemických opatření je úspěšný přesun knih téměř zázrakem. Bedny vypluly z izraelského přístavu Ašdod jeden den před tím, že se blízkovýchodní země téměř zcela uzavřela kvůli covidu-19. Darované knihy poslouží zejména badatelkám a badatelům Ústavu dějin umění AV ČR.

Mimořádnou knižní sbírku věnovala českým kolegům izraelská historička umění Bianca Kühnelová z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Ucelený soubor knih, na přání donátorky pojmenovaný The Jerusalem Library, obsahuje především literaturu o Svatém městě jako inspiraci učenců a umělců nejen křesťanského středověku. Najdeme v něm také knihy, které Jeruzalém pojímají v kontextu pozdně antické, židovské i muslimské kultury. Publikace jsou napsané a vydané převážně v druhé polovině 20. století, většinou v angličtině, němčině, ale i francouzštině, italštině, ruštině a hebrejštině.

Větší část knihovny Bianca Kühnelová shromáždila při práci na nedávno ukončeném projektu Spectrum: Visual Translations of Jerusalem, podpořeném Evropskou výzkumnou radou (grant ERC). U nás nyní materiály (zejména knihy, ale i periodika a disertační práce) poslouží například řešitelskému týmu projektu GA ČR Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí.

Po oficiálním předání zásilky se knih ujmou odborníci z Ústavu dějin umění AV ČR, aby je katalogizovali a připravili k badatelské práci. Předpokládá se, že knihovnu představí publiku v únoru 2021 v rámci projektového workshopu. „Náš projekt otevírá nová témata, která budou moci být díky knihovně zpracována v následujících letech,“ říká hlavní řešitelka Lenka Panušková z Ústavu dějin umění AV ČR.

Nelehká pouť v době covidu-19

Knihovna má za sebou z Jeruzaléma dlouhou cestu. Putovala z přístavu Ašdod lodí do německého Hamburku. Poté pokračovala směrem k České republice vlakem a do depozitáře v Jenštejně nedaleko Prahy pak dorazila nákladním autem.

Kdyby se všechny převážené knihy poskládaly vedle sebe, měřily by v řadě sto metrů. „Tohoto ‚drobečka‘ jsme přesouvali na vzdálenost větší než 3600 kilometrů. To vše v situaci, kdy se Izrael připravoval na uzavření celé země kvůli pandemii covidu-19. Malým zázrakem je, že symbolicky v předvečer židovského svátku Nového roku Roš ha-šana knihovna úspěšně vyrazila na svou cestu,“ komentuje vědecká diplomatka v Tel Avivu Delana Mikolášová, která měla převoz zásilky na starosti.


Knihy zabalené do 165 krabic čekaly na nalodění v Izraeli.

Jak doplnila, jen den po vyplutí knih Izrael vyhlásil celonárodní „lockdown“, omezil provoz přístavů i letišť a zakázal pohyb osob dále než jeden kilometr od domova. Do České republiky knihovna dorazila v době nouzového stavu, kdy se i u nás podmínky pohybu venku zpřísňují.

Věčné a Svaté město

Jeruzalém patří spolu s Římem k významným symbolickým místům, jež inspirují po celá staletí. V kontextu už více než dva tisíce let staré historie se snad současná pandemická krize může jevit jako kapka v moři, epizoda, která nějakou dobu potrvá, ale jednou skončí.

Co naopak trvá dál, je akademická spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem, a to nejen v oblasti dějin umění. V únoru 2021 pořádá Akademie věd ČR společnou konferenci s Izraelskou akademií přírodních a humanitních věd (hlavním organizátorem je Ústav státu a práva AV ČR), a to na téma Law between State and History. S izraelskými odborníky spolupracuje také Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a mnohé další instituce.


Všechny publikace z daru pro knižní fond Ústavu dějin umění AV ČR nesou ex libris se jménem Biancy Kühnelové
a jejího manžela Gustava Kühnela.

O významu a symbolice Svatého města jako předmětu výzkumu jsme psali už dříve například v článku Jeruzalém jako zdroj umělecké inspirace.

Více informací k aktuálnímu převozu knihovny naleznete v tiskové zprávě AV ČR a ÚDU AV ČR.

Připravila: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Ústav dějin umění AV ČR