Zahlavi

SEA-Europe JFS – možnost podávání návrhů multilaterálních projektů

27. 06. 2019

Od 25. 6. 2019 mohou výzkumníci z pracovišť AV ČR podávat návrhy multilaterálních projektů v rámci aktivity Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-Europe JFS). Všechny informace k výzvě, včetně seznamu zúčastněných zemí, jsou k dispozici na webových stránkách aktivity: https://www.sea-eu-jfs.eu/calls.

Tématem projektů je "Integrated Water Resource Management", "Nanotechnologies" a "Infectious Diseases (including Antimicrobial Resistance)".

Uzávěrka pro podání návrhů projektů zaměřených na tematické oblasti "Integrated Water Resource Management" a "Nanotechnologies" je 18. 10. 2019. Projektové návrhy se zastřešujícím tématem "Infectious Diseases" mohou vědecké týmy zasílat do 18. 11. 2019.

Projektový návrh předkládá za celé konsorcium projektový koordinátor prostřednictvím online portálu PT-Outline. Vědecký tým z AV ČR je navíc povinen zaslat na adresu klvanova@kav.cas.cz vyplněný formulář "Project Proposal Details".

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Alena Klvaňová, klvanova@kav.cas.cz