Zahlavi

Renomovaný chemik Hiroshi Nakatsuji získal čestnou medaili Akademie věd ČR

24. 05. 2018

Jeden z nejvýznamnějších světových teoretických chemiků Hiroshi Nakatsuji získal čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ Akademie věd ČR. Toto ocenění se uděluje od roku 1996 vynikajícím domácím a zahraničním osobnostem za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a humanitních idejí.

„Velmi si vážím možnosti spolupracovat s českými a slovenskými vědci. Věda je sice do jisté míry soutěží, ale mnohem důležitější je vědecká spolupráce a přátelství. A právě naše spolupráce s českou chemickou komunitou přináší skvělé výsledky a posunuje hranice poznání,“ řekl při přebírání medaile profesor Hiroshi Nakatsuji, který s českými vědci spolupracuje řadu let. Ocenění proto převzal při příležitosti 7. Japonsko-česko-slovenského symposia, které v roce 2005 pomáhal založit. 

Profesor Hiroshi Nakatsuji při přebírání medaile v pracovně předsedkyně Akademie věd ČR

Analytické řešení Schrödingerovy rovnice

Hiroshi Nakatsuji je ředitelem Výzkumného ústavu kvantové chemie při Kjótském centru technických věd v Japonsku a paří mezi přední světové osobnosti teoretické chemie. Mezi jeho největšími vědeckými přínosy je nalezení přesného analytického řešení Schrödingerovy rovnice a relativistické Diracovy-Coulombovy rovnice. Nalezením obecné metody analytického řešení vyvrátil po 80 letech „dogma“, že základní rovnice kvantové mechaniky lze řešit přesně analyticky pouze pro čtyři nejjednodušší modelové systémy (částice v potenciálové jámě, atom vodíku, tuhý rotor a harmonický vibrátor).

Medaile pro Hiroshiho Nakatsujiho

Mezi další oblasti zájmu profesora Nakatsujiho patří studium excitovaných a ionizovaných stavů molekul. Velkou pozornost si získaly také jeho studie vlnové mechaniky „bez vln“, přesněji řešení matice hustoty druhého řádu bez použití vlnové funkce.

Hiroshi Nakatsuji publikoval přes 550 původních článků, které mají více než 15 tisíc citací (H-index 59). Je členem a generálním sekretářem Mezinárodní akademie kvantových molekulových věd, členem WATOC, nositelem řady ocenění a editorem předních světových časopisů.

Připravil: Dušan Brinzaník, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, ve spolupráci s Janem Martinkem, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR