Zahlavi

Odkud a kam putují nepůvodní rostliny

19. 08. 2015

Vědecká obec, zabývající se rostlinnými invazemi, má vůbec poprvé k dispozici celosvětový přehled o výskytu tzv. naturalizovaných (zdomácnělých) rostlin mimo oblasti jejich původního rozšíření. Mezinárodní tým ekologů, v němž jsou významně zastoupení i vědci z Botanického ústavu AV ČR (prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. a Ing. Jan Pergl, Ph.D.), analyzoval data z 481 pevninských regionů a 362 oceánských ostrovů. Během čtyřletého projektu biologové shromáždili regionální seznamy naturalizovaných rostlinných druhů z celého světa a vytvořili z nich globální databázi, nazvanou GloNAF (akronym pochází z anglického názvu Global Naturalized Alien Flora). Výsledky výzkumu vychází tento týden v prestižním vědeckém časopise Nature. Tisková zpráva zde

“Nejtěžší bylo dostat se k datům z oblastí, které jsou stále ještě nedostatečně prozkoumané, odkud zatím existovaly velmi kusé nebo vůbec žádné informace o rozšíření nepůvodních rostlin. Dosud zakládali biologové svoje představy o globálních zákonitostech rostlinných invazí na velmi omezených datových souborech, a některé teorie tak byly kvůli tomu nutně do určité míry spekulativní. Teď můžeme vlastně poprvé v historii tohoto oboru tyto teorie rigorózně testovat, a to je to, co činí naši studii unikátní,˝ vysvětluje profesor Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR a Katedry ekologie PřF UK v Praze, který výzkum zaštitoval v pozici ˶senior˝ autora.
 
Kontakt
 
Petr Pyšek
Botanický ústav AV ČR
Průhonice
Tel. 271015266