Zahlavi

Předsednictvo Akademické rady ke stanovisku Státního zdravotního ústavu

11. 06. 2019

Státní zdravotní ústav – Národní referenční centrum pro pitnou vodu zveřejnil 31. května 2019 stanovisko nazvané Má Česká republika skutečně měkké a zastaralé normy na pitnou vodu? Text reaguje na expertní stanovisko Akademie věd ČR, tzv. AVex, č. 2/2019 z března tohoto roku. Pod názvem Pitná voda – je a bude? ho připravil pro potřeby zákonodárců Ústav pro hydrodynamiku AV ČR pod odbornou garancí jeho ředitele, doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D.

Předsednictvo Akademické rady se důrazně ohrazuje proti zvolenému postupu a formě, které pro prezentaci svého stanoviska zvolil SZÚ. Je politováníhodné, že jeho autoři nekontaktovali experty z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR s cílem vést odbornou diskusi a vyjasnit z jejich pohledu sporné názory a doporučení, a to přesto, že stanoviska předložená v AVexu č. 2/2019 byla SZÚ známá již řadu měsíců před jeho vydáním. Argumentace autorů stanoviska SZÚ navíc v řadě případů reaguje na skutečnosti, které nejsou obsahem předmětného AVexu (viz kritický komentář doc. Pivokonského). V případě kritizovaného AVexu č. 2/2019 nejde totiž o zpochybňování současné kvality pitné vody, ale primárně se jedná o doporučení směřující k přijetí preventivních opatření sloužících k ochraně vodních zdrojů a zajištění odpovídajících technologií k úpravě surové vody na vodu pitnou. Cílem předmětného AVexu je tedy korektní apel k zajištění pitné vody i pro budoucnost, a to zvláště s ohledem na aktuální klimatické podmínky a také na dopady průmyslové a zemědělské výroby.

Smyslem iniciativy Akademie věd ČR spočívající ve vydávání vědecky podložených stanovisek ve formě AVexů je poskytovat zákonodárcům a členům vlády odbornou podporu při identifikaci a řešení konkrétních problémů a výzev současné společnosti, a upozorňovat je na možné budoucí problémy. Předsednictvo Akademické rady je přesvědčeno, že jedním z úkolů Akademie věd ČR je právě takováto stanoviska zákonodárcům předkládat.

Předsednictvo Akademické rady proto v tomto směru vyjadřuje plnou podporu doporučením obsaženým v AVexu č. 2/2019 i činnosti Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR vedeného doc. RNDr. Martinem Pivokonským, Ph.D.

V Praze dne 11. června 2019
předsednictvo Akademické rady AV ČR

 

Přečtěte si také