Zahlavi

NKC- Gender a věda připravilo přednášku o sedmém smyslu

30. 09. 2022

Praha | V rámci Noci vědců připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda  Sociologického ústavu AV ČR přednášku s názvem Interocepce – sedmý smysl a jeho vliv na náš každodenní život. Proběhne od 18 hodin v Kampusu Hybernská a také online. Kognitivní vědkyně Marie Postma v průběhu večera ukáže, k čemu je dobrý smysl, který nám umožňuje vnímat vnitřní pochody našeho těla a zaměří se i na rozdíly mezi ženami a muži. Přednáška odpoví také na to, jestli můžeme tento smysl posílit například praktikováním jógy. Návštěvnice a návštěvníci akce si budou moci sami na sobě vyzkoušet, jak dalece mají tento smysl rozvinutý.

Zatímco naše vnější smysly (zrak, sluch, čich, hmat a chuť) pomocí exteroceptorů přijímají vjemy z vnějšího okolí, neméně důležité pro zachování homeostáze (vnitřní rovnováhy našeho těla) jsou informace o stavu našich vnitřních orgánů. Ty jsou zpracovávány interoceptivním (viscerálním) nervovým systémem, jehož činnost se z velké části odehrává nezávisle na naší vůli. V přednášce Interocepce – sedmý smysl se Marie Postma zaměří na roli interocepčního vnímání v našem každodenním životě, na rozdíly mezi muži a ženami a na vliv, který má schopnost vnímat vnitřní signály vlastního těla na naše duševní i tělesné zdraví.

Marie Postma je nizozemská kognitivní vědkyně českého původu. Je vedoucí katedry kognitivní vědy a umělé inteligence na Univerzitě v Tilburgu, kde založila a řídí tři nové studijní obory kombinující sociální vědy s informatikou. Je členkou redakční rady časopisu International Journal of Clinical and Health Psychology. Ve své vědecké práci používá metodiku strojového a hlubokého učení pro modelování kognitivních procesů souvisejících s pozorností a percepcí vnějších a vnitřních signálů.

Akce se koná ve spolupráci se strategickým univerzitním projektem Univerzity Karlovy Hyb4City , který se zaměřuje na oblast výzkumu, inovací a transferu poznatků a technologií.

Podrobnosti o akci zde: https://bit.ly/3fztPI0

Jana Gabrielová
manažerka komunikace NKCgender a věd
jana.gabrielova@soc.cas.cz

TZ ke stažení zde