Zahlavi

Možnost získání cestovního grantu a navázání spolupráce s partnery z JV Asie

15. 08. 2019

Vědečtí pracovníci z AV ČR, kteří mají v úmyslu předložit projektový návrh se zastřešujícím tématem "Nanotechnologies" nebo "Infectious Diseases“ v rámci aktivity SEA-Europe JFS, mohou požádat o cestovní grant.

Grant pokryje náklady spojené s cestou na konference Joint Conference on Chemistry v Surakartě (10.−11. září 2019) a Bio Investment Asia 2019 v Bangkoku (25.−27. září 2019), které budou vhodnou příležitostí pro networking a navázání spolupráce s novými partnery z JV Asie.

Uzávěrka pro podání žádostí o cestovní grant je 25. srpna 2019. Formulář společně s dalšími informacemi naleznete zde.