Zahlavi

Mezinárodní konference představí aktuální vývoj a výsledky rentgenové optiky v astronomii

28. 11. 2018

V Praze se od 28. do 30. listopadu 2018 uskuteční mezinárodní setkání předních odborníků zabývajících se rentgenovou astronomií – AXRO 2018. Diskutovat se bude o současných i plánovaných družicích Evropské kosmické agentury, jako je ATHENA, SMILE, THESEUS a další. Představí se i projekty USA, Číny, Japonska a dalších zemí. Cílem konference je mimo jiné projednat nejnovější technologie pro budoucí rentgenové družice.

Organizátory pracovního setkání AXRO (International Workshop on Astronomical X-Ray Optics), konaného pod záštitou rektora ČVUT, jsou Astronomický ústav AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a Ministerstvo dopravy ČR. Konference se zúčastní 41 odborníků z devíti zemí světa. Mezi českými účastníky budou kromě zástupců zmíněných institucí i vědci ze Slezské univerzity v Opavě nebo Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Na konferenci budou představeny významné připravované kosmické projekty Evropy, USA, Japonska a Číny, v několika případech se spoluúčastí týmů z ČR včetně Astronomického ústavu AV ČR.

Přednášející z ČR…

Profesor Vladimír Karas, ředitel Astronomického ústavu, pohovoří o výsledcích studia supermasivních černých děr. Rozšíření pozorovacího okna do vesmíru o rentgenový obor spektra přineslo v minulosti zcela klíčové poznatky o dějích ve vesmíru, zejména těch, kde je hmota vystavena extrémním podmínkám, jako právě v blízkosti obřích černých děr. Výrazným tématem profesora Vladimíra Karase bude také modelování kinematiky výtrysku unikátního objektu OJ287, který pravděpodobně představuje dvojitou supermasivní černou díru a patří mezi žhavé kandidáty na pozorování robotickým dalekohledem D50 na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

Docent René Hudec z ČVUT a Astronomického ústavu AV ČR představí družici Evropské kosmické agentury SMILE, na níž se Česká republika podílí v roli člena hlavního konsorcia. Vladimír Dániel z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu seznámí účastníky s výsledky z českého raketového experimentu REX, projektu americké NASA. Tomáš Báča z Fakulty elektrotechnické ČVUT představí výsledky získané českou minidružicí VZLUSAT-1 za první rok její činnosti ve vesmíru.

… i ze zahraničí

K přednášejícím z jiných států patří profesor John Nousek z USA, který promluví o nejčerstvějších výsledcích družice USA Swift Neil Gehrels Observatory, a to v  kontextu nových objevů v oblasti gravitačních vln a neutrinových zdrojů, dále italský profesor Filippo Frontera s příspěvkem o misi THESEUS, jež byla Evropskou kosmickou agenturou vybrána jako kandidátská mise v rámci výzvy M5, nebo Boris Landgraf z Nizozemí, který představí aktuální stav vývoje rentgenové optiky pro budoucí kosmické mise ESA ATHENA a Arcus.

Yuichiro Ezoe z Japonska bude informovat o vývoji rentgenové optiky pro budoucí kosmické mise Japonska. Yong Chen z Číny představí kosmickou misi Einstein Probe a Yanji Yang vývoj rentgenové optiky pro čínskou misi The enhanced X-ray Timing and Polarimetry mission (eXTP) s výraznou mezinárodní účastí včetně České republiky. William Zhang bude mluvit o nové generaci optiky pro rentgenové pozorování vesmíru – vysoké rozlišení, malá hmotnost a nízké náklady. Richard Willingale promluví o vývoji objektivu typu „račí oko“ pro dalekohled na palubě družice Einstein Probe Mission. Kompletní seznam přednášejících se synopsemi příspěvků je k dispozici na webu AXRO (v angličtině).

Vývoj rentgenové kosmické optiky má v České republice dlouhou tradici a čeští vědci v tomto oboru dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků. První český astronomický rentgenový objektiv byl vyroben v roce 1970 – šlo o optiku o průměru 50 mm k zobrazení Slunce v rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal.

Související články:

Česká věda i průmysl se úspěšně podílejí na výzkumu vesmíru

V Ondřejově mají největší český dalekohled a spolupracují s NASA

 

Na úvodní ilustraci: plánovaná kosmická mise Evropské kosmické agentury ATHENA (Advance Telescope for High-Energy Astrophysics)

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace AV ČR, na základě tiskové zprávy Astronomického ústavu AV ČR
Ilustrace: ESA