Zahlavi

Medaile Akademie věd ČR převzali tři významní vědci

19. 01. 2017

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš vyznamenal ve čtvrtek 19. ledna 2017 tři významné české vědce. Nejvyšší ocenění AV ČR, čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“, převzal prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR). Čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách byl oceněn prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr.h.c. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), a medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách obdržel prof. PhDr. Josef Žemlička (Historický ústav AV ČR a Filozofický ústav AV ČR).

Prof. Jaroslav Pánek je průkopníkem v oblasti dějin raného novověku, české aristokracie v dlouhém 16. století, dějin renesančního cestování a prosazování kulturních hodnot a idejí napříč raně novověkou Evropou. Zabývá se dějinami české i evropské historiografie a novodobého historického vědomí, protože „porozumět českému příběhu lze jen tehdy, když ho zasadíme do evropského kontextu,“ říká jeho kolega prof. Jiří Pešek. Vyznamenání De scientia et humanitate optime meritis je nejvyšším, jaké Akademie věd ČR uděluje, a je vyhrazeno osobnostem, které se zvláště zasadily o rozvoj vědy a prosazování humanitních idejí.

„Rakouský teoretický fyzik, filozof, děkan Ernst Mach byl znám svou precizností i předvídavostí, a totéž lze říci o prof. Jaroslavu Polákovi,“ představil svého spolupracovníka ředitel Ústavu fyziky materiálů prof. Ludvík Kunz. Prof. Jaroslav Polák patří k předním vědcům v oboru fyziky materiálů. Svůj život zasvětil výzkumu únavy matriálů, ovlivnil světovou vědu v této oblasti a dosáhl světového uznání v oboru. Nejdůležitějším příspěvkem ke světové vědě v oblasti únavy materiálů jsou experimentální práce a vypracování modelu objasňujícího iniciaci únavových trhlin v krystalických materiálech.

„Středověk a Přemyslovci jsou mým osudem,“ říká prof. Josef Žemlička, kterému se povedlo ovládnout několik staletí středověkých dějin. Prof. Žemlička je předním českým medievistou, který se ve své vědecké práci věnuje raným dějinám českého státu, zejména zrodu přemyslovského knížectví a království. Publikoval řadu čtivých originálních a obecně respektovaných monografií, a to včetně napínavé detektivky Zpověď Kukaty aneb Chmurný příběh z dob, kdy v Čechách vládli Přemyslovci.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Připravil: Odbor mediální komunikace AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

170119_medaile (1)

170119_medaile (1)

170119_medaile (2)

170119_medaile (2)

170119_medaile (3)

170119_medaile (3)

170119_medaile (4)

170119_medaile (4)

170119_medaile (5)

170119_medaile (5)

170119_medaile (6)

170119_medaile (6)

170119_medaile (7)

170119_medaile (7)

170119_medaile (8)

170119_medaile (8)