Zahlavi

IZRAEL - Výzva na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na Weizmannově institutu věd (WIS)

12. 06. 2017

V návaznosti na předběžnou informaci z letošního března vyhlašují AV ČR a Weizmannův institut věd v Izraeli (WIS) výzvu na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na WIS. Výzva bude otevřena do 22. srpna 2017.

Výzva je určená držitelům titulu Ph.D. (dále jen „uchazeč"), kteří nemají více než 5 let praxe po obdržení doktorátu, a kteří jsou v době podávání přihlášky zaměstnanci pracovišť AV ČR. Výzva se týká oblastí živých věd, fyziky, chemie, informatiky a matematiky.

Uchazeč o stipendium na tříletý postdoktorský pobyt podává přihlášku dle pokynů WIS přímo na WIS. Pokyny a on-line formulář WIS jsou k dispozici zde (Fellowships by the Czech Academy of Sciences). Obecné informace o WIS naleznete zde. Zároveň s přihláškou WIS vyplní uchazeč také formulář Stanovisko pracoviště AV ČR" (ke stažení zde). Podepsaný a naskenovaný (pdf) formulář uchazeč doručí do 22. srpna 2017 na e-mailovou adresu revicka@kav.cas.cz.

Výběrové řízení bude provedeno společně WIS a AV ČR. Výsledky budou zveřejněny začátkem října 2017. Úspěšný uchazeč by měl zahájit svůj postdoktorský pobyt před 31. prosincem 2017.

Další informace, formulář „Stanovisko pracoviště AV ČR" a kontaktní informace zde.