Zahlavi

Historie není jen soupis suchopárných dat, říká autorka knižní novinky

25. 10. 2018

Zásadní křižovatky českých dějin připomíná nová kniha přední české historičky Evy Semotanové. Jmenuje se Historie mezi osmičkami a autorka ji ve středu 24. října slavnostně pokřtila v prostorách Senátu. Kniha vychází ke století československé a české státnosti, ale připomíná také výročí úmrtí Karla IV.

„Práce vznikla z čirého nadšení z historického výzkumu křižovatek českých dějin, kdy je letopočtům s osmičkou na konci v naší historii často přičítán magický význam,“ uvedla v Senátu Eva Semotanová, která pracuje v Historickém ústavu AV ČR. Jako typický příklad uvedla přelomové roky 1918, 1938, 1948, 1968, ale i události starší: v roce 1278 padl na Moravském poli český král Přemysl Otakar II., rok 1348 je chápán jako symbol kulturního rozkvětu za vlády Karla IV.

Léta 1618 a 1648 pak znamenají klíčové okamžiky třicetileté války, které se odehrály na našem území, revoluční rok 1848, tzv. Jaro národů, je rokem boje za svobodnější společnost v Evropě. „Jakkoli jsou tyto mezníky rozhodující, historie není jen soupisem suchopárných dat. Jejím hybatelem jsou lidé a prostředí, ve kterém žijí, je neodmyslitelnou kulisou,“ připomněla autorka.

Knihu v Senátu pokřtila autorka Eva Semotanová (druhá zprava)

Aplikace poznatků základního výzkumu

„Knížka je pěkným příkladem aplikace poznatků základního výzkumu v historických vědách,“ řekl ve svém vystoupení Pavel Baran, místopředseda Akademie věd ČR a připomněl akademickou platformu Strategie AV 21, která se snaží také o popularizaci historického výzkumu. Kniha vychází v Edici České televize, jejíž nezastupitelnou roli ve vzdělávání mladé generace připomněl generální ředitel ČT Petr Dvořák: „Chtěli jsme zároveň připomenout i další osmičkové výročí, a to vynález knihtisku v roce 1448,“ poznamenal Dvořák.

Eva Semotanová je přední česká historička se specializací na historickou geografii. Zabývá se historickou krajinou a dějinami kartografie. K hlavním tematickým okruhům jejího výzkumu patří urbanizovaná krajina  s důrazem na přelom 19. a 20. století. V centru pozornosti Evy Semotanové jsou  také historické regiony, zejména Kladsko (součást Euroregionu Glacensis) a krajinné změny v 18. století (česká barokní krajina ve středoevropském prostoru). Mimo jiné je spoluautorkou Historického atlasu měst České republiky (vychází od roku 1995), Akademického atlasu českých dějin z roku 2014 a 2016 (spolu s Jiřím Cajthamlem a kol.) a dalších desítek odborných publikací. Za knihu Akademický atlas českých dějin obdržela několik ocenění včetně ceny Magnesia Litera 2015.

Eva Semotanová:
Historie mezi osmičkami

Anotace:

Kniha ke století československé a české státnosti a k 640. výročí úmrtí Karla IV., Otce vlasti.
Letopočtům s osmičkou na konci je v naší historii často přičítán magický význam. Typickým příkladem je 20. století s přelomovými roky 1918, 1938, 1948, 1968. Vzpomeňme však i na události starší: v roce 1278 padl na Moravském poli český král Přemysl Otakar II., rok 1348 je chápán jako symbol kulturního rozkvětu za vlády Karla IV., léta 1618 a 1648 pak znamenají klíčové okamžiky třicetileté války, které se odehrály na našem území, revoluční rok 1848, tzv. Jaro národů, je rokem boje za svobodnější společnost v Evropě. Jakkoli jsou tyto mezníky rozhodující, historie není jen soupisem suchopárných dat. Jejím hybatelem jsou lidé a prostředí, ve kterém žijí, je neodmyslitelnou kulisou. A právě o tom je historie mezi osmičkami, o lidech, o jejich konání a o krajině, její podobě a jejím utváření napříč epochami. Je volným výběrem historických témat, navázaných na významné letopočty a osobnosti, výkladem s dílčími zastaveními o tom, jak se měnila společnost, její myšlení a tvář.

Počet stran: 192
Vazba: vázaná
Formát: 210 x 250 mm
ISBN: 978-80-7404-304-8
Datum vydání: 25. října 2018

Související články:

Vycházejí ucelené dějiny první republiky

21 krátkých let připomíná Literární kronika první republiky

Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Senát PČR (křest knihy), Historický ústav AV ČR (obálka)