Zahlavi

Historici a kartografové spustili online atlas českých dějin od středověku po současnost

03. 05. 2021

Hlavní husitské bitvy, místní srovnání výsledků parlamentních voleb, ale také zmapované zajatecké tábory za první světové války a rozmístění rozhleden a českého trampingu. To vše nabízí unikátní webový portál Český historický atlas, který je od začátku května zdarma přístupný všem zájemcům. Portál je výsledkem spolupráce odborníků z Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT.    

Jak historici upozorňují, mapy k českým dějinám bývají na internetu obvykle znázorněné povšechně a s chybami, např. v zákresu hranic, v terminologii a v zeměpisném názvosloví. Mnohdy dokonce cíleně manipulují s veřejným míněním a deformují úroveň historického poznání ve společnosti. Právě spuštěný interaktivní Český historický atlas tak je cenným počinem, který má tento stav změnit.

Portál navazuje na tištěná díla Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století (2019) a Akademický atlas českých dějin (2014), oceněný v roce 2015 Magnesií Literou.

Obálka knihy
Jedním v výstupů projektu je tištěná kniha Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, vydaná v roce 2019.

Internetová verze atlasu je určená pro každého zájemce o českou a československou historii. Využít ji mohou učitelé, studenti, badatelé, novináři, ale třeba i zvídaví návštěvníci památek. „Domníváme se, že forma interaktivního elektronického portálu je dnes mnoha uživatelům přístupnější než tištěná publikace,“ říká jedna z hlavních autorek celého projektu Eva Semotanová z Historického ústavu AV ČR.

„Portál jsme připravili rovněž v angličtině, protože cílíme také na zahraniční veřejnost. Dosavadní anglicky psané portály k dějinám světa informují o českých a československých dějinách velmi povšechně a často zkresleně,“ dodává historička.

Online Český historický atlas otevírá v mnoha oblastech netradiční a inovativní přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím digitální kartografie, založený na základním i aplikovaném výzkumu odborníků. Interaktivní atlas kombinuje mapy, text a doprovodný obrazový materiál. 

Atlas zpřístupňuje prostorové a časové podrobnosti nejen zásadních okamžiků našich dějin, ale i nejrůznějších zajímavostí, z nichž některé jsou kartograficky zpracovány vůbec poprvé. Zájemci se můžou například podívat na mapu turistických rozhleden na našem území, a to v časovém srovnání od roku 1900 až do současnosti.

Umístění rozhleden
Umístění rozhleden na časové ose od roku 1900 do současnosti

Nově je možné si prohlédnout také rozmístění poutních míst, a to včetně rozlišení, jestli se poutě konávaly na jaře, v létě nebo v jiný čas. K dispozici jsou také některé jejich fotografie a popis poutí. Kapitola je součástí celku Víra a náboženství, který podává přehled o náboženské a církevní situaci na našem území od středověku dodnes.

Portál je jedním z výstupů projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, č. DG16P02H010) Ministerstva kultury ČR. V letech 2016 až 2020 jej řešili pracovníci Historického ústavu AV ČR s odborníky z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Přístupný je na adrese: https://cha.fsv.cvut.cz/

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Český historický atlas

Licence Creative Commons

Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

 

Přečtěte si také