Zahlavi

Dva slavní zahraniční vědci budou v Praze diskutovat o penězích a chudobě

07. 03. 2019

Dva význační zahraniční vědci v oblasti filosofických a sociálních studií, Alessandro Pinzani a Stefan Olafsson, budou mít v Praze workshop. Akci pořádá Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR.

Oba vědci budou v pondělí 11. března od 15 hodin přednášet v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) a představí svoje knižní novinky. Pinzanimu loni vyšel v nakladatelství Springer titul Money, Autonomy and Citizenship, zatímco Olafssonovi v tomto měsíci Oxford University Press vydá publikaci Welfare and the Great Recession. Součástí programu je i diskuse.

Alessandro Pinzani je profesorem etiky a politické filozofie na Federální univerzitě Santa Catarina v Brazílii, nyní hostuje na pražském Filosofickém ústavu. Má řadu zahraničních zkušeností, mimo jiné z Kolumbijské univerzity v New Yorku či berlínské Humboldtovy univerzity. Zaměřuje se na témata současné společnosti v Brazílii a v Latinské Americe obecně, především na autonomii člověka v různých sociálních podmínkách, včetně chudoby.

Stefan Olafsson je známý evropský sociolog, který v současnosti působí na Fakultě sociálních věd na Islandské univerzitě. Absolvent univerzity v Oxfordu ve svém výzkumu analyzuje především životní úroveň, práci, společenskou změnu a situaci v postkrizovém období. Je koordinátorem a členem řídící rady sítě pro evropskou sociální politiku (ESPN). Od roku 2007 vykonával různé funkce v radě vědy a technologie a byl předsedou představenstva veřejné správy.

Akce se koná v rámci výzkumného programu nazvaného Globální konflikty a lokální souvislosti Strategie AV 21 Akademie věd ČR.

Související články:

Ve Filosofickém ústavu se zabývají Komenským, etikou i rukopisy Patočky

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR na základě podkladů Filosofického ústavu AV ČR
Foto: iStock