Zahlavi

Česko-polské chemické ocenění putuje do Švédska

07. 12. 2018

V letošním ročníku mezinárodní soutěže Dream Chemistry Award, spolupořádané Ústavem fyzikální chemie Polské akademie věd a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, zvítězil Eric Daniel Glowacki z Univerzity v Linköpingu ve Švédsku. Vědecká komise ocenila jeho projekt zabývající se katalyzátory pro výrobu čisté energie z peroxidu vodíku.

Finále soutěže včetně vyhlašování vítěze probíhá střídavě v Polsku a ČR, letos připadlo na Varšavu, kde proběhlo 3.–4. prosince. Doktor Glowacki uspěl mezi pěti finalisty s projektem „Abundant organic catalysts for a peroxide clean energy cycle“ (Hojné organické katalyzátory pro výrobu čisté energie z peroxidu), týkajícím se generování a ukládání čisté energie z peroxidu vodíku. Spolu s oceněním obdržel vítěznou sošku a peněžitou odměnu ve výši 10 000 eur.

„Peroxid vodíku, H2O2, se už dlouho používá jako palivo do raket. Můj sen se ale týká něčeho jiného: přípravy katalyzátorů ze zdrojů v přírodě hojných, které by umožnily efektivně, levně a bezpečně generovat, ukládat a uvolňovat energii z peroxidu vodíku,“ uvedl Glowacki. „Podobně jako jeho příbuzné palivo H2 lze i peroxid vodíku použít pro energetický cyklus bez uhlíku. Oproti vodíku je ovšem H2O2 stabilní kapalina, která nevyžaduje stlačování. Možnost použití peroxidu vodíku jako energetického oběživa nezávislého na okolí byla navržena už dávno, ale katalyzátory potřebné pro využitelnou konverzi peroxidu zatím nejsou k dispozici. Právě otázka, jak je získat, je jádrem chemického konceptu mého snu: jak chemicky upravit některé látky tak, aby se peroxidový energetický cyklus mohl roztočit,“ přiblížil svůj projekt Glowacki.

Čerstvý laureát je autorem 56 vědeckých článků, které mají více než 2600 citací. Studoval v USA, doktorát obhájil na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linzi. Zabývá se především bioelektronikou, supramolekulární chemií a krystalovým inženýrstvím a spolupracuje s výzkumnými týmy z Japonska, Spojených států, Itálie, Chorvatska, Německa a Polska.

Cena Dream Chemistry Award, spoluorganizovaná polskými a českými vědeckými ústavy za podpory světově proslulých chemiků, se uděluje od roku 2013. Podrobnosti o soutěži včetně informací o předchozích laureátech lze nalézt na www.dreamchemistryaward.org.

Na titulní fotografii Eric Daniel Glowacki přebírá cenu Dream Chemistry Award 2018 (foto: IPC PAS, Grzegorz Krzyzewski)

Související články:

Předsedkyně Akademie věd si prohlédla Ústav organické chemie a biochemie

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, na základě tiskové zprávy Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
Foto: IPC PAS, Grzegorz Krzyzewski