Zahlavi

Ceny ministryně školství za celoživotní přínos vědě, popularizaci vědy, excelentní výzkum a mimořádné studijní výsledky

01. 12. 2016

V prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu České republiky, předal 30. listopadu náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ceny udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016.  

Cena Františka Běhounka

Laureátem Ceny Františka Běhounka pro rok 2016 je prof. Petr Pyšek zakladatel výzkumu rostlinných invazí v České republice působící v Botanickém ústavu AV ČR. Právě jeho zásluhou se tato oblast výzkumu u nás plně etablovala jako vědní disciplína. V roce 2010 ocenila význam a kvalitu práce Petra Pyška Akademie věd ČR udělením šestiletého vědeckého grantu, Akademické prémie. Výsledky jeho práce byly publikovány ve více než 260 prestižních časopisech a prof. Pyšek je také řazen na seznam nejcitovanějších autorů světa. Spolupracuje s řadou špičkových pracovišť po celém světě a věnuje se pedagogické činnosti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Smyslem Ceny Františka Běhounka, kterou  ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje od roku 2012, je ocenit vědce nebo vědkyni, kteří se svou prací zasadili o propagaci a popularizaci vědy v České republice i mezinárodním prostředí.

„Mimořádné excelentní výsledky, vizionářské vidění a schopnost přesvědčit vědeckou komunitu přispěly k udělení ceny právě prof. Pyškovi,“ doplnil předseda hodnotící komise Ivan Wilhelm.

Cena Milady Paulové

Prof. Zdeňka Svobodová z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je laureátkou Ceny Milady Paulové za oblast zemědělských věd. Prof. Svobodová se zabývá výzkumem akvakultur, především toxikologií ryb. Věnuje se také kontaminaci vodního prostředí rezidui léčiv, pesticidů, hormonálních přípravků a dalších syntetických látek používaných v kosmetice a čistících přípravcích a jejich možnému vlivu na organismus ryb. Pro její erudici se na ni často obracejí rybářské podniky a veterinární lékaři ve snaze řešit případy otrav a následných úhynů zvířat.

Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě uděluje vynikajícím českým vědkyním ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR již od roku 2009.

Cena, která nese jméno ženy, jež jako první získala právo přednášet na české univerzitě a stala se v roce 1939 také první profesorkou na našem území, historičce a byzantoložce Miladě Paulové, se uděluje každý rok v jiném oboru.

„Děkuji kolegům v Brně i Vodňanech a vynikajícím studentům, kteří jsou nositeli nových myšlenek. Je to cena naší alma mater, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,“ řekla laureátka Zdeňka Svobodová.

Dále byly uděleny Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů.

Slavnostní večer provázela hudba Ančerlova Kvarteta.

Připravil: Odbor mediální komunikace
Foto: Stanislav Pecháček

3C7I9271

3C7I9271

3C7I9293

3C7I9293

3C7I9294

3C7I9294

3C7I9297

3C7I9297

3C7I9350

3C7I9350

3C7I9378

3C7I9378

3C7I9382

3C7I9382

3C7I9438

3C7I9438

3C7I9505

3C7I9505

3C7I9539

3C7I9539

3C7I9627

3C7I9627

3C7I9669

3C7I9669

3C7I9675

3C7I9675

3C7I9699

3C7I9699

3C7I9702

3C7I9702

3C7I9746