Zahlavi

Ceny Neuron za přínos světové vědě

07. 12. 2017

Mezi laureáty Ceny Neuron za přínos světové vědě jsou chemik Emil Paleček, historik František Šmahel, biolog Josef Svoboda, fyzik Martin Roček, matematik Vladimír Šverák, lékař Otto Hrodek a matematik a odborník na informatiku Pavel Pudlák.

Všichni ocenění patří mezi špičky ve svých oborech a často působí v zahraničí.

Emil Paleček z Biofyzikálního ústavu AV ČR přišel už na přelomu 50. a 60. let s objevem, jak číst DNA pomocí elektrochemických metod. Výrazně tím předběhl dobu. Když mu bylo 77, objevil ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nový postup, který může výrazně přispět k diagnostice a léčbě rakoviny.

Emil Paleček z Biofyzikálního ústavu AV ČR

Knihy a studie o dějinách husitství, středověké filozofii a humanismu Františka Šmahela byly přeloženy do několika jazyků. Dodnes pracuje v Centru medievistických studií Filozofického ústavu AV ČR, které založil. Z jeho posledních knih připomínáme Cestu Karla IV. do Francie, životopis Jana Husa či Diví lidé v imaginaci pozdního středověku.

František Šmahel z Centra medievistických studií Filozofického ústavu AV ČR

„Tichý matematický génius“ Pavel Pudlák z Matematického ústavu AV ČR zkoumá matematickou logiku a základy matematiky. „Snažím se pochopit, proč některé výpočetní úlohy jsou lehké a dají se snadno vypočítat, a jiné jsou těžké. Problém ale je, že to neumíme dokázat. Takže naše domněnka, že některé úlohy jsou těžké, může být nepravdivá,“ říká vědec.

Pavel Pudlák z Matemetického ústavu AV ČR

Podrobnější informace o všech oceněných najdete zde

Fond také představil mladé odborníky, kteří letos uspěli v soutěži Neuron Impuls. Finanční podpora devět milionů korun, je určená pro mladé vědce, kteří se pustili do inovativních projektů posunujících hranice v jejich oboru. Letos uspělo 15 vědců a jejich projektů.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv Neuron