Zahlavi

Akademie věd spouští stáže pro vědce z Ukrajiny / Академія наук запроваджує стажування для науковців з України

08. 03. 2022

Pokračovat ve výzkumu v bezpečném prostředí – to je cílem stáží programu Researchers at Risk Fellowship, který dnes schválila Akademická rada AV ČR. V tomto roce se stáže zaměří na žadatele z Ukrajiny, poté se program rozšíří o další země, kde vědce ohrožuje válka či pronásledování. Do konce příštího roku chce Akademie věd takto podpořit nejméně pět desítek ukrajinských vědců.

Do programu Researchers at Risk Fellowship se mohou do konce září tohoto roku hlásit výzkumní pracovníci všech oborů, a to jak vědci, tak doktorandi, tedy studenti doktorského studijního programu nebo jeho ekvivalentu, a také postdoktorandi, kteří už doktorský studijní program nebo jeho ekvivalent absolvovali.

Návrh podává pracoviště AV ČR, které žadatele zařazuje do svého výzkumného týmu nebo oddělení. Finanční podporu formou dotace poskytne AV ČR do 31. prosince 2023. Hrubá mzda podpořených pracovníků dosáhne – podle výše pracovního úvazku – přibližně 45 000 korun měsíčně.

Další rizikové země
Prostřednictvím tohoto programu se Akademie věd zařazuje mezi prestižní zahraniční instituce, jež nabízejí podobnou podporu, například v Německu nebo USA. „Posilovat akademické svobody na celém světě je v souladu s posláním AV ČR a jejími etickými hodnotami,“ zdůrazňuje předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.  

Program Researchers at Risk Fellowship se může s ohledem na aktuální geopolitickou situaci postupně rozšiřovat o další země, v nichž vědci nemohou pokračovat ve své práci kvůli ozbrojenému konfliktu, politickému nebo náboženskému pronásledování.

Více informací pro ukrajinské vědce a vědkyně a jejich rodiny naleznete v sekci Pomoc Ukrajině, v angličtině Help for Ukraine.


Академія наук Чеської Республіки чітко засуджує акти агресії Російської Федерації проти територіальної цілісності та політичної організації України, що в четвер, 24 лютого, вранці вилились у вторгнення. Академія водночас подає помічну руку. Вона спрямовує підтримку в вигляді вже оголошених стажувань студентам університетів, постдокторантам та науковцям, які працюють на території окупованої України.

«Науковці та науковиці не можуть мовчати перед обличчям війни на території Європі. Ми стоїмо на стороні дотримування прав людини, свобод і демократії. Ми висловлюємо нашу повну підтримку нашим колегам в Україні та подаємо помічну руку», – каже Ева Зажималова, президентка Академії наук Чеської Республіки.

Продовження досліджень у безпечному середовищі – це мета стажувань «Researchers at Risk Fellowship». Цього року стажування призначені для дослідників з України. До кінця наступного року Академія наук хоче підтримати щонайменше півсотні українських науковців.

Заявку на стипендію «Researchers at Risk Fellowship» можуть подати науковці всіх дисциплін, як наукові співробітники, так і докторанти, тобто студенти програми докторантури або її еквіваленту, а також постдокторанти, які вже закінчили докторантуру або її еквівалент, до кінця вересня цього року.

Пропозицію подає інститут Академії наук Чеської Республіки, який залучає заявника до своєї наукової групи чи відділу. Фінансову підтримку в вигляді дотації AН ЧР надаватиме до 31 грудня 2023 року, заробітна плата до оподаткування підтримуваних працівників сягатиме – залежно від робочого навантаження – приблизно 45 000 чеських крон на місяць.

More information: Help for Ukraine.

Podporujeme Ukrajinu

Text: Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Přečtěte si také