Zahlavi

Akademie věd ČR uzavřela memorandum o spolupráci s hlavním městem Praha

07. 10. 2022

Posílit vazby mezi vědeckými pracovišti AV ČR a metropolí a spolupracovat v široké oblasti podpory inovací v přírodovědných i humanitních disciplínách. To jsou hlavní cílem memoranda, které ve čtvrtek 6. října 2022 slavnostně podepsala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová s primátorem hlavního města Praha Zdeňkem Hřibem.

Dokument má za cíl vytvořit rámec pro vznik užších všestranných vazeb mezi jednotlivými vědeckými pracovišti a městem, a tím přispět k rozvoji inovačních infrastruktur metropole a jejího potenciálu coby jednoho z předních vědeckých center střední Evropy.

Zpětná vazba a přímá aplikace
Kromě běžné podpory výzkumu se počítá i s možností využití zpětné vazby a ověřování vědeckých poznatků přímo při jejich aplikaci. Očekávaná součinnost povede k efektivnímu, účelnému a praktickému použití nejnovějších vědeckých poznatků při řešení konkrétních potřeb hlavního města, potažmo širšího regionu.

„Spolupráce Akademie věd s hlavním městem Prahou funguje velmi dobře, což se ukázalo mimo jiné i při pandemii covidu-19. Jsme velmi rádi, že výbornou spolupráci teď potvrdíme i smlouvou, a těšíme se na její pokračování a prohlubování,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Ochrana životního prostředí i kultura
V první fázi spolupráce budou partneři usilovat o hlubší zapojování do evropského výzkumného prostoru, zvyšování efektivity realizace vědeckých výsledků v oblasti průmyslu a aplikační sféry a o stabilní zajišťování funkčních infrastruktur v oblasti výzkumu a vývoje.

Hlavní město Praha v tiskové zprávě sdělilo, že by rádo sledovalo také dílčí strategické cíle v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, ekologie, ochrany životního prostředí a prohlubování kulturních tradic regionu. Vedle toho bude tato kooperace stimulovat přirozený rozvoj formální i neformální vzdělávací soustavy, a to v souladu s dlouhodobým záměrem města a všeobecnými evropskými i světovými trendy.

„Praha nyní v Akademii věd ČR získala cenného partnera, jehož úspěchy na poli základního výzkumu jsou nepopiratelné a uznávané doma i v zahraničí. Podpora vědy a výzkumu patří k dlouhodobým prioritám města, a proto také prosazuji v Praze vznik vědeckotechnického parku, který podpoří výzkum a inovace. Společně proto věříme, že podpisem této smlouvy nastává nová etapa významné synergie mezi městem a výzkumem v nejširším smyslu slova,” dodává primátor Zdeněk Hřib.

Přehled vše dosud uzavřených smluv o spolupráci či partnerství naleznete v příslušné rubrice těchto webových stránek.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy
Foto: Prokop Laichter pro Magistrát hl. m. Prahy

2022_10_07_magis

2022_10_07_magis

2022_10_07_magistr

2022_10_07_magistr

2022_10_07_magistrat2

2022_10_07_magistrat2

Přečtěte si také