Zahlavi

AV ČR zabodovala v žebříčku Nature Index Biomedical Sciences

20. 05. 2019

Přehled Nature Index, zaštítěný časopisem Nature, sleduje počty kvalitních vědeckých článků ve vybraných vědeckých časopisech. V čerstvě zveřejněném žebříčku výstupů z oblasti biomedicínských věd vydobyla Akademie věd ČR v kategorii vládních (neuniverzitních) institucí 13. místo na světě, což je zároveň nejlepší umístění ze střední a východní Evropy.

Aktuální žebříček pokrývá období let 2015 až 2018. Vynikající pozice AV ČR zároveň znamená meziroční zlepšení o 20,7 %. Z evropských zemí ji předstihly pouze Velká Británie, Německo, Španělsko a Itálie.

Akademii věd se velmi dařilo i v celkovém přehledu Nature Index, publikovaném v září 2018. Dosáhla v něm meziročního zlepšení 18,2 % a celosvětově se v kategorii vládních institucí umístila na 19. místě. Více si můžete přečíst zde.

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Přečtěte si také