Zahlavi

AV ČR stoupá na mezinárodním žebříčku Nature Index

26. 09. 2018

V aktuálním přehledu Nature Index, sledujícím počty kvalitních vědeckých výstupů ve vybraných vědeckých časopisech, dosáhla Akademie věd ČR vynikajícího výsledku. V kategorii vládních (neuniverzitních) institucí zaznamenala meziroční zlepšení o 18,2 %, díky němuž se celosvětově umístila na 19. místě.

Pěkného umístění dosáhla AV ČR v čerstvě zveřejněném žebříčku za rok 2017 také v celkovém srovnání všech výzkumných institucí, kde skončila na 160. příčce. Za pozornost stojí i výsledky českých vysokých škol: Univerzita Karlova obsadila v celkovém žebříčku 462. příčku, v kategorii univerzit 359. místo (při meziročním nárůstu 1,4 %), Masarykova univerzita pak v téže kategorii 418. místo (meziroční nárůst 24,8 %).

Žebříček Nature Index zohledňuje články publikované v 82 vědeckých časopisech zaměřených na hlavní disciplíny přírodních věd. Letos v září Českou republiku zahrnul spolu s Rakouskem či Norskem mezi šest států, u nichž došlo k největšímu zlepšení od roku 2015. V případě ČR byly nejvíce „stoupajícími“ institucemi kromě AV ČR také Masarykova univerzita a Slezská univerzita.

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Přečtěte si také