Zahlavi

AV ČR hostí mezinárodní konferenci o nových médiích

11. 09. 2018

Od pondělí 10. září do středy 12. září 2018 na půdě AV ČR probíhá výroční konference mezinárodní a mezidisciplinární akademické organizace CultMedia, letos se zastřešujícím tématem „Průmysl 4.0, kultura 2.0 a nová média: realita, trendy, mýty“. V šestnáctileté historii organizace zaměřené na kulturní diverzitu a nová média se její konference koná v Praze již potřetí.

„Konference je výsledkem dlouhé spolupráce mezi českými a německými institucemi,“ konstatoval při zahájení ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček. Zvláštní poklonu složil profesoru Gerhardovi Bansemu, čelnímu představiteli CultMedia, za „neúnavné budování mostů“ mezi oběma stranami. Právě Banse vzápětí konferenci odstartoval úvodním příspěvkem, v němž zdůraznil, že průmysl 4.0 (aktuální čtvrtá neboli kybernetická fáze průmyslu, jíž předcházely fáze charakterizované mechanizací, elektrifikací a následně automatizací) se netýká jen ekonomiky a technologie, ale zároveň významně transformuje společnost, práci či politiku. Kromě toho profesor upozornil na rizika, která s sebou průmysl 4.0 přináší, především na standardizaci komunikování, myšlení a cítění.

Účastní se i odborníci z Dominikánské republiky

V programu realizovaném ve spolupráci s Technickou univerzitou v Chemnitz a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti vystupují kromě německých, českých či polských odborníků také jejich kolegové ze Španělska nebo Rakouska. Z největší dálky přicestovali přednášející z Dominikánské republiky. Jejich zástupce Andres Merejo již v pondělí dopoledne představil dosavadní průběh digitální revoluce ve své karibské vlasti, která je co do počtu obyvatel srovnatelná s Českou republikou, avšak kyberekonomika či kybervzdělávání v ní zatím výrazně zaostávají za internetovou konektivitou či celkovou penetrací mobilních technologií.

 

Andres Merejo (vlevo) z Dominikánské republiky hovoří o rozvoji digitálních technologií ve své vlasti. Přihlížejí Mariusz Wojewoda a Annely Rothkegel, předsedající prvnímu panelu zaměřenému na média

 

Kromě národně specifických otázek a problémů se v programu objevují i univerzálnější témata, která se s rozmachem digitálních technologií hlásí čím dál razantněji o slovo. Přednášející tak rozebírají mimo jiné otázku robotů coby kreativních umělců, infotainment jako hlavní určující rys kultury nových médií či výzvy, jimž v současném rychle se měnícím světě čelí translatologie.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Ve Filosofickém ústavu se zabývají etikou, Komenským i rukopisy Patočky

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Licence Creative Commons