Zahlavi

Akademický sněm: sporné body nového zákona o výzkumu se musejí ještě projednat

12. 12. 2023

Rozpočet Akademie věd ČR na příští rok nebo návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který nedávno prošel meziresortním připomínkovým řízením, patřily mezi hlavní témata LXII. zasedání Akademického sněmu. Konal se 12. prosince 2023 v Národním domě na Vinohradech a jako obvykle hostil představitele české vlády, například ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou, a další významné hosty.

„Oceňuji, že chce zákon reagovat na aktuální potřeby vědy a výzkumu, jejich proměny a nové evropské trendy v této oblasti,“ vyzdvihla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová přínosy připravovaného zákona. Ačkoli vnese do české legislativy potřebné pozitivní změny, obsahuje i některé body, jež mohou podle jejích slov vést k nárůstu byrokracie.

Sporné body zůstávají, zákon je třeba dopracovat
Předsedkyně vyslovila i obavy z možného omezení vědecké samosprávy. „Nechceme, aby se začala poctivá věda vytrácet pod tíhou schvalovacích procedur, vědních koncepcí a strategických dokumentů. Koncepční řízení je sice důležitou součástí moderního systému vědy a výzkumu, pro efektivní fungování je ale klíčové jeho správné nastavení s ohledem na princip akademické samosprávy.“

„Doufám, že se zákon podaří dopracovat tak, aby vědě pomáhal a omezil nárůst byrokracie, což bylo jedním z deklarovaných cílů,“ podpořil slova Evy Zažímalové první místopředseda Senátu Parlamentu ČR a bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Budoucnost v transferu
Nový zákon o výzkumu má mimo jiné ulehčit i cestu výsledků výzkumů do praxe – právě transfer znalostí a technologií se totiž stává v bádání stále důležitější. Jeho výraznější financování je žádoucí i podle ministryně Heleny Langšádlové. Soudí totiž, že je zásadní, aby vědci zvažovali praktické uplatnění své práce už při základním výzkumu.

Příklady úspěšných transferů výzkumů do praxe z poslední doby dokládají mimo jiné unikátní VDI technologie diagnostiky srdce, kterou vyvinul Ústav přístrojové techniky AV ČR, nebo technologie přípravy polymerních biomateriálů SophoMerÚstavu makromolekulární chemie AV ČR.


Ministryně Helena Langšádlová

Diskutovaná novela zákona
Na sněmu se nadneslo také téma novely zákona o veřejných výzkumných institucích. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová v této souvislosti připomněla, že se zákon dotýká nejen Akademie věd ČR, ale i 17 resortních výzkumných organizací. Odmítla také tvrzení, podle nichž se při přípravě zákona porušil legislativní proces.

Jedním z velmi diskutovaných bodů novely zákona je například možnost odvolání ředitele pracoviště z vlastního rozhodnutí zřizovatele. V případě Akademie věd ČR tedy předsedy nebo předsedkyně instituce. Postup v orgánech Akademie věd rekapituloval předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran. Jak uvedl, odvolání ředitelů regulují právní předpisy, které je nutné respektovat, případně usilovat o jejich změnu.

Složitá cesta rozpočtu na vědu
Otazníkem letošního roku byl rozpočet Akademie věd ČR. V roce 2023 hospodařila instituce s částkou 7 miliard 177 milionů korun. Původní návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace pracoval pro rok 2024 s více než 8 miliardami korun, návrh ministerstva financí zněl ale 6,5 miliardy korun. Nakonec se podařilo dojednat částku 7 miliard 642 milionů korun. „Vzhledem k současné situaci je navýšení rozpočtu o téměř půl miliardy korun v příštím roce pozitivní, a to při nemalých ekonomických potížích, s nimiž se naše země potýká,“ podotkla Eva Zažímalová. Umožní se tak zvýšení rozpočtu pracovišť o 249 milionů i obnovení investic do přístrojového vybavení.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karel Havlíček upozornil, že i tak po pěti letech podíl výdajů na vědu, výzkum a inovace vůči hrubému domácímu produktu výrazně klesá. „Snažme se tato čísla vylepšit. Pokud vědu, výzkum a inovace podceníme, doplatíme na to do několika let.“

Ministryně Helena Langšádlová poznamenala, že je důležité, abychom kladli důraz na institucionální financování oproti účelovému. „Před deseti lety činilo institucionální financování čtyřicet procent, dnes je na úrovni šedesáti procent,“ uvedla. Současný trend povede dle jejích slov i k větší svobodě výzkumníků.

Rozvíjení spolupráce
Žádoucí by podle ministryně byla také větší spolupráce politiků a vědců. Nejen pro politické představitele proto připravují pracoviště Akademie věd ČR expertní stanoviska AVex. Letos vyšla tři čísla: Umělá inteligence, Ohňostroje: toxická show s neúnosnými zdravotními riziky a Energetické využití jaderné fúze na dosah. Akademie věd spolupracuje s vládou i na přípravě koncepce excelence a revizi Metodiky 17+.

S komerčními, ale i veřejnými a akademickými subjekty kooperuje Akademie věd ČR prostřednictvím interdisciplinárních programů Strategie AV21, které reagují na aktuální výzvy. Instituce letos zahájila spolupráci s Univerzitou v Toyamě nebo upevnila vztahy se Slovenskou akademií věd a Společností Maxe Plancka. Nadále pomáhala i ukrajinským výzkumníkům prostřednictvím programu Researchers at Risk Fellowship. Podpořila v něm 58 pracovníků částkou 44 milionů korun.

Zasedání Akademického sněmu AV ČR se koná dvakrát ročně, následující se uskuteční 16. dubna 2024. Dokumenty z LXII. zasedání jsou dostupné na webu AV ČR.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-104

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-104

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-105

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-105

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-107

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-107

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-108

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-108

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-110

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-110

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-112

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-112

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-114

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-114

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-120

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-120

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-121

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-121

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-124

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-124

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-125

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-125

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-128

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-128

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-132

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-132

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-133

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-133

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-134

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-134

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-138

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-138

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-139

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-139

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-144

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-144

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-145

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-145

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-147

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-147

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-151

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-159

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-161

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-162

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-164

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-166

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-18

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-22

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-26

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-3

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-31

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-32

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-34

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-36

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-40

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-42

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-45

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-48

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-49

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-50

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-53

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-54

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-55

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-57

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-61

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-63

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-64

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-68

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-72

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-75

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-76

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-79

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-81

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-86

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-91

2023-12-12_Akademicky snem_LXII_web-97

Přečtěte si také

Newsletter A / Z Akademie

Přihlásit se k odběru aktualit

Kalendář akcí

Kontakt:

cernochViktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií

e-mail: cernoch@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 531
mobil: +420 776 792 474