Zahlavi

Pracoviště AV

Pracoviště AV - abecední řazení

Pracoviště AV - řazení dle vědních oblastí

ARÚB Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
ARÚ Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 00 Praha 1
ASÚ Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov
BFÚ Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 00 Brno
BC Biologické centrum AV ČR, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
BTÚ Biotechnologický ústav AV ČR, Průmyslová 595, 252 50 Vestec
Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice
Etnologický ústav AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
FLÚ Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1
FZÚ Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 00 Praha 8
FGÚ Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00
GFÚ Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, 141 00 Praha 4
GLÚ Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
KNAV Knihovna AV ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1
MÚA Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, Praha 8
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 110 00 Praha 1
MBÚ Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
NHÚ Národohospodářský ústav AV ČR, Politických vězňů 7 , 110 00 Praha 1
Orientální ústav AV ČR, Pod vodárenskou věží 4 , 182 00 Praha 8
PSÚ Psychologický ústav AV ČR, Veveří 97 , 602 00 Brno
SLÚ Slovanský ústav AV ČR, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
SOÚ Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1
SSČ Středisko společných činností AV ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1
ÚIACH Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno
ÚACH Ústav anorganické chemie AV ČR, 250 68 Řež u Prahy
ÚBO Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, 603 00 Brno
ÚDU Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1
ÚEB Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 263, 165 00 Praha 6-Lysolaje
ÚEM Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
ÚFE Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Chaberská 57, 182 00 Praha 8
ÚFCH JH Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 00 Praha 8
ÚFA Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Boční II/1401, 141 00 Praha 4
ÚFM Ústav fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22 , 616 00 Brno
ÚFP Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Za Slovankou 3, 182 00 Praha 8
ÚGN Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768 , 708 00 Ostrava - Poruba
ÚCHP Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, 165 00 Praha 6
ÚI Ústav informatiky AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, 182 00 Praha 8
ÚJF Ústav jaderné fyziky AV ČR, 250 68 Řež
ÚMCH Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6
ÚMG Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
ÚOCHB Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 00 Praha 6
ÚČL Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
ÚH Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 30 / 5, 160 00 Praha 6
ÚJČ Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, 118 00 Praha 1
ÚSD Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, 118 00 Praha 1
ÚPT Ústav přístrojové techniky AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno
ÚSP Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, 110 00 Praha 1
ÚSMH Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8
ÚTAM Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
ÚTIA Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Pod vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8
ÚT Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
ÚVGZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Bělidla 4a, 603 00 Brno
ÚŽFG Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, 277 21 Liběchov

 

 

Pracoviště AV - řazení dle vědních oblastí

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky

ASÚ Astronomický ústav AV ČR
FZÚ Fyzikální ústav AV ČR
Matematický ústav AV ČR
ÚI Ústav informatiky AV ČR
ÚJF Ústav jaderné fyziky AV ČR
ÚTIA Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

 

2. Sekce aplikované fyziky

ÚFE Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
ÚFM Ústav fyziky materiálů AV ČR
ÚFP Ústav fyziky plazmatu AV ČR
ÚPT Ústav přístrojové techniky AV ČR
ÚTAM Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
ÚT Ústav termomechaniky AV ČR

 

3. Sekce věd o Zemi

GFÚ Geofyzikální ústav AV ČR
GLÚ Geologický ústav AV ČR
ÚFA Ústav fyziky atmosféry AV ČR
ÚGN Ústav geoniky AV ČR
ÚH Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
ÚSMH Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

 

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

 4. Sekce chemických věd

ÚIACH Ústav analytické chemie AV ČR
ÚACH Ústav anorganické chemie AV ČR
ÚFCH JH Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
ÚCHP Ústav chemických procesů AV ČR
ÚMCH Ústav makromolekulární chemie AV ČR
ÚOCHB Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

 

5. Sekce biologických a lékařských věd

BFÚ Biofyzikální ústav AV ČR
BTÚ Biotechnologický ústav AV ČR
FGÚ Fyziologický ústav AV ČR
MBÚ Mikrobiologický ústav AV ČR
ÚEB Ústav experimentální botaniky AV ČR
ÚEM Ústav experimentální medicíny AV ČR
ÚMG Ústav molekulární genetiky AV ČR
ÚŽFG Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

 

6. Sekce biologicko-ekologických věd

BC Biologické centrum AV ČR
Botanický ústav AV ČR
ÚBO Ústav biologie obratlovců AV ČR
ÚVGZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 

III. Oblast humanitních a společenských věd

7. Sekce sociálně-ekonomických věd

KNAV Knihovna AV ČR
NHÚ Národohospodářský ústav AV ČR
PSÚ Psychologický ústav AV ČR
SOÚ Sociologický ústav AV ČR
ÚSP Ústav státu a práva AV ČR

 

8. Sekce historických věd

ARÚB Archeologický ústav AV ČR, Brno
ARÚ Archeologický ústav AV ČR, Praha
Historický ústav AV ČR
MÚA Masarykův ústav a Archiv AV ČR
ÚDU Ústav dějin umění AV ČR
ÚSD Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

 

9. Sekce humanitních a filologických věd

Etnologický ústav AV ČR
FLÚ Filosofický ústav AV ČR
Orientální ústav AV ČR
SLÚ Slovanský ústav AV ČR
ÚČL Ústav pro českou literaturu AV ČR
ÚJČ Ústav pro jazyk český AV ČR