Zahlavi

Výběrová řízení

09. 07. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Position on Electronic Structure of Uranium Compounds.

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences is looking for a new colleague to join the Condensed Matter Theory Department to work on calculations of the electronic structure and magnetism of uranium compounds. The position is linked to a research grant funded by the Czech Science Foundation (GAČR) titled Magnetism and electronic structure of actinides tuned by ionicity. The project is a joint venture with the experimental group of L. Havela at the Charles University.

 

Job description

 • electronic-structure calculations (magnetism and spectroscopy) using the density functional theory (DFT) and the dynamical mean-field theory (DMFT) methods
 • development of the computational methods, namely linking our in-house impurity solver (exact diagonalization/Lanczos, Fortran2003) with the TRIQS code (C++, Python)

Your profile

 • PhD in condensed-matter physics or materials science
 • demonstrated experience with electronic-structure calculations (experience with strongly correlated electrons is an advantage)
 • programming experience (good command of at least one of Fortran2003, C++ or Python is a must)
 • very good spoken and written English
 • keen to learn new physics and methods, ability to solve problems independently

We offer

 • working in an international and creative environment
 • active participation at international workshops and conferences
 • training and development opportunities (soft skills, language courses)
 • flexible working hours with home office possibility
 • 5 weeks of vacation + 5 sick days a year
 • plenty of opportunities for cultural and other activities in the Prague region

How to apply

Send your application to kariera@fzu.cz by August 31, and include

 • cover letter explaining your motivation and interests
 • CV with your research experience and list of publications
 • proof of programming skills (a piece of code, a link to a repository or similar)
 • names and e-mail addresses of two established condensed-matter physicists who could be asked for reference

The starting date is flexible between September and December (October preferred). The contract is offered for one year with a possibility of extension until the end of 2023 upon mutual agreement.

General employment questions should be addressed to Lucie Beránková (berankova@fzu.cz), research-related enquiries to Jindrich Kolorenc (kolorenc@fzu.cz).

 

Information on the processing of personal data can be found on the FZU website, at: Processing of personal data | FZU

About the Institute

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU) is a public research institution specializing in fundamental and applied research in physics, especially elementary particle physics, condensed matter physics, solid state physics, optics, plasma physics and laser physics. The FZU is the largest institute of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees, including a considerable number of international workers. As a public research institution, the FZU contributes to increasing the level of knowledge, the quality of education, and the use of research findings in practice.

On April 2019, the FZU has become a holder of the certificate HR Excellence in Research Award, which is awarded by the European Commission. The FZU has thus ranked among the group of prestigious European institutions having the right to use this certificate.

Further information is available at: Why FZU? | FZU


Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.