Zahlavi

Výběrová řízení

12. 02. 2024
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Modelování toků skleníkových plynů v biosféře.

Ústav výzkumu globální změny spolu s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a Českou zemědělskou univerzitou si stanovily ambiciózní cíl – posunout skutečné porozumění tokům oxidu uhličitého a oxidu dusného z krajiny. Toho bude dosaženo kombinací unikátního monitorovacího programu se „state of the art“ atmosférickým modelováním v kombinaci s modelováním toků skleníkových plynů prostřednictvím modelů biosféry. Pro tuto misi hledáme postdoktoranda se zkušenostmi s modelováním ekosystémů a procesně založených modelů biosféry, který by v podmínkách střední Evropy kvantifikoval toky skleníkových plynů systému půda-rostlina-atmosféra na krajinné až regionální úrovni v rámci inverzního modelování. Tato pozice je součástí nového projektu AdAgriF (https://adagrif.cz/), jehož cílem je kromě sledování toků skleníkových plynů také pochopit, jak konkrétně přispívá zemědělské a lesní hospodaření k celkové bilanci skleníkových plynů a jak lze toto hospodaření změnit, aby se maximalizoval potenciál pro zmírnění klimatických změn. Pozice bude začleněna do interdisciplinárního výzkumného týmu, který provádí experimentální, pozorovací a modelovací studie zaměřené na procesy koloběhu skleníkových plynů v měřítku od rostlinné buňky přes ekosystémy až po regiony.

 

Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:

 • Využívat multidisciplinární zdroje dat, které lze využít pro integrované inverzní modelování v krajinném měřítku, včetně např. in situ pozorování zahrnujících půdní a meteorologická data, fyziologická měření na úrovni listů až celých porostů, eddy kovarianční data toků vody, energie, oxidu uhličitého a oxidu dusného, či data dálkového průzkumu Země na lokální až regionální úrovni.
 • Parametrizovat a ověřovat procesně založené ekosystémové modely v měřítku jednotlivých ekosystémů až regionů.
 • Prozkoumat souvislost mezi využitím krajiny a hospodařením v krajině s toky skleníkových plynů.
 • Připravit pracovní postup biosférických simulací s vysokým rozlišením pro území celé České republiky v rámci regionálního inverzního modelování. Interpretace výsledků procesního modelu bude prováděna společně s kolegy z projektového týmu provádějícími integrované inverzní simulace a měření in situ.

Ideální kandidát by měl splňovat následující požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (PhD) v oblasti environmentálních nebo atmosférických věd (např. environmentální fyzika, meteorologie a jiné geovědní obory, nebo modelování zemědělských, lesních a jiných ekosystémů).
 • Zkušenosti se studiem ekosystémů, dynamiky a procesů výměny mezi zemským povrchem a atmosférou pomocí atmosférických přístupů jsou předpokladem pro důkladné pochopení těchto procesů.
 • Očekává se zkušenost v jednom nebo několika z následujících oborů: ekosystémové procesní modely, zemědělské růstové modely, modely lesních ekosystémů, modely biosféry a techniky optimalizace modelů, jako je Bayesovská statistika.
 • Nezbytné jsou solidní zkušenosti s vědeckým programováním (R, Python, Julia atd.).
 • Výrazná publikační aktivita.
 • Hledáme vysoce motivovaného, flexibilního a proaktivního člověka, který je schopen pracovat samostatně i ve větším týmu.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny je nezbytná.

 

Podmínky zaměstnání:

Jedná se o postdoktorandskou pozici na plný úvazek, která bude obsazena od ledna 2024 (nebo dříve) a jejíž současné financování je zaručeno nejméně na 48 měsíců. 

Nabízíme kolaborativní pracovní prostředí s přátelským a podporujícím týmem, zaměřeným na profesní růst a kreativní přístup k práci.

Naše pracoviště se nachází v Brně, které nabízí bohaté kulturní i gastronomické vyžití a široké možnosti pro volnočasové aktivity.

Mimo náš ústav nabízíme zapojení a spolupráci s mezinárodními vědci, kteří jsou uznávanými odborníky ve svém oboru, a nabízíme tak jedinečnou příležitost k mentorství a růstu.

Nabízíme flexibilní pracovní režim včetně volně nastavitelné pracovní doby a možnosti pracovat částečně na dálku.


Uzávěrka přihlášek: 10. 03. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.