Zahlavi

Výběrová řízení

12. 02. 2024
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Atmosférické inverzní modelování toků skleníkových plynů.

Ústav výzkumu globální změny spolu s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a Českou zemědělskou univerzitou si stanovily ambiciózní cíl – posunout skutečné porozumění tokům oxidu uhličitého a oxidu dusného z krajiny. Toho bude dosaženo spojením unikátního monitorovacího programu se „state of the art“ modelováním atmosféry. Pro tuto misi hledáme postdoktoranda se zkušenostmi s atmosférickým inverzním modelováním toků skleníkových plynů mezi zemským povrchem a atmosférou na úrovni jednotlivých ekosystémů až regionů v podmínkách střední Evropy. Tato pozice je součástí nového projektu AdAgriF (https://adagrif.cz/), jehož cílem je kromě sledování toků skleníkových plynů pochopit, jak konkrétně se zemědělství a lesnictví podílí na celkové bilanci skleníkových plynů a jak lze tyto sektory změnit, aby se maximalizoval potenciál pro mitigaci klimatické změny. Pozice bude začleněna do mezioborového výzkumného týmu, který provádí experimentální, pozorovací a modelovací studie zaměřené na procesy koloběhu skleníkových plynů v měřítku od rostlinné buňky přes ekosystémy až po regiony. Tato pozice nabízí unikátní možnost zapojit se aktuální a vědecky mimořádně dynamické oblasti výzkumu s mimořádnou příležitostí pro rychlý odborný růst.

Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:

 • Práce na integraci numerických modelů předpovědi počasí, transportními Lagrangeovskými modely, modely zemského povrchu a in situ měřeními koncentrací skleníkových plynů z nové sítě atmosférických stanic v rámci inverzního modelování za účelem simulace toků mezi zemí a atmosférou v lokálním až regionálním měřítku. 
 • Práce s multidisciplinárními zdroji dat, které lze integrovat do inverzního modelování v krajinném měřítku, včetně např. pozemních a leteckých pozorování z monitorovacích kampaní v České republice nebo satelitního snímkování.
 • Zkoumání souvislosti mezi využitím krajiny a hospodařením v krajině s toky skleníkových plynů.
 • Realizace simulací integrovaných modelů za účelem vyhodnocení toků skleníkových plynů z krajiny České republiky s velmi vysokým prostorovým rozlišením. Interpretace výsledků procesních modelů bude prováděna společně s kolegy z projektového týmu, kteří se podílejí na výsledcích modelování biosféry a měření in situ.

Ideální kandidát by měl splňovat následující požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (PhD) v oblasti atmosférických nebo přírodních věd (např. meteorologie, vědy o zemi nebo fyzika životního prostředí).
 • Předpokladem jsou zkušenosti se studiem procesů výměny mezi povrchem a atmosférou.
 • Očekává se zkušenost v jednom nebo několika z následujících oborů: modelování atmosférického transportu, meteorologie mezní vrstvy, pozorování a interpretace časových řad koncentrací skleníkových plynů a inverzní optimalizační techniky.
 • Nezbytné jsou solidní zkušenosti s vědeckým programováním (R, Python, Julia atd.).
 • Výrazná publikační aktivita.
 • Hledáme flexibilního a proaktivního člověka, který je schopen pracovat samostatně i ve větším týmu.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny je nezbytná.

 Podmínky zaměstnání:

Jedná se o postdoktorandskou pozici na plný úvazek, která bude obsazena od března 2024  a jejíž současné financování je zaručeno nejméně na 48 měsíců. 

Nabízíme kolaborativní pracovní prostředí s přátelským a podporujícím týmem, zaměřeným na profesní růst a kreativní přístup k práci.

Naše pracoviště se nachází v Brně, které nabízí bohaté kulturní i gastronomické vyžití a široké možnosti pro volnočasové aktivity.

Mimo náš ústav nabízíme zapojení a spolupráci s mezinárodními vědci, kteří jsou uznávanými odborníky ve svém oboru, a nabízíme tak jedinečnou příležitost k mentorství a růstu.

Nabízíme flexibilní pracovní režim včetně volně nastavitelné pracovní doby a možnosti pracovat částečně na dálku.

Přihlášky obsahující materiály (CV + motivační dopis)  zasílejte do 10. března 2024 na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).


Uzávěrka přihlášek: 10. 03. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.