Zahlavi

Výběrová řízení

12. 02. 2024
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí technicko-hospodářské správy.

Ředitel Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na místo:

Vedoucí technicko-hospodářské správy (100 %)

 

POŽADAVKY

 • VŠ nebo SŠ nejlépe ekonomického nebo technického směru, min. 3 roky praxe ve vedení menšího oddělení nebo pracovní skupiny
 • vítána znalost podmínek fungování veřejné výzkumné instituce
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • pečlivost, psychická odolnost
 • znalost práce s PC (MS Office), základní znalost AJ
 • adaptabilita k práci ve vnitřních informačních systémech
 • vítána orientace v problematice veřejných zakázek

 

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA

 • zajišťování komplexní činnosti oddělení, jeho vedení a řízení
 • koordinace finančního, personálního a provozního rozvoje organizace
 • stanovování směrů finanční strategie, plánu a rozpočtu ústavu
 • vedení agendy dotací od zřizovatele a dalších poskytovatelů
 • řízení správy budovy (koordinace údržby a drobných oprav, jednání s nájemníky, příprava a realizace nákladné údržby a investic)
 • řízení způsobu zadávání veřejných zakázek (podle rozsahu s možností externí spolupráce), registr smluv
 • příprava hospodářských smluv (nájemní smlouvy, vydavatelské smlouvy; podle potřeby s možností externí spolupráce)
 • dohled nad dodržováním vnitřních pravidel AV ČR a zákona č. 341/2005, Sb., o veřejných výzkumných institucích

 

NABÍZÍME

 • flexibilitu (pružná pracovní doba)
 • 5 týdnů dovolené, stravenky
 • práci v příjemném prostředí, zaškolení do pracovní pozice
 • podporu dalšího vzdělávání (vč. jazykových kurzů) a osobního rozvoje
 • pracovní poměr na dobu určitou v délce trvání tři roky s možností prodloužení na dobu neurčitou

 

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Písemné přihlášky s profesním životopisem, přehledem praxe a kopiemi dokladů o získané kvalifikaci zašlete nejpozději do 5. března 2024 buď elektronicky (e-mail: slu@slu.cas.cz; datovka: jeknq7e), nebo poštou, eventuálně doručte osobně v zalepené obálce na adresu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 110 00 Praha 1 s označením „Konkurz“.


Uzávěrka přihlášek: 05. 03. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.